Planet Earth
Planet Earth
 
 
 
 
 
  
De Schepping:  Een Paradijs.
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;* 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. ) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. ’
 
Genesis 2 : 1 - 17
 
 
 
 
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij
als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee
toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee
naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur
en toont aan ons de schoonste dieren.
In tinten kleurrijk en zo puur
die ’t levend schilderij doen sieren.
God wijst ons naar de hoogste top
de bergen met besneeuwde flanken.
Hij neemt ons mee de heuvels op
maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet
moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.
Voor wat de Schepper aan hem biedt
en wat wij uit Gods hand verkrijgen.
Want rentmeesters zullen wij zijn
die aangesteld over Gods gaven.
Getrouw aan Gods gestelde lijn
zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet
de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet
verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit
haar te bewerken te bewonen.
Om van ’t ons aangereikt bezit
de Heer de rijke vrucht te tonen
.
 
 
Justus van Tricht
 
 
 
 
 
De Schepping God's.

Vader, als ik
naar Uw Schepping kijk,
dan voel ik mij nietig
maar ook rijk !
Boom-vogel,
 bloem-vlinder,
 zonder tal,bevolken met
hun kleurenpracht 't dal.

Men zingt en fladdert
 in eigen taal,
over Uw Goedheid
voor allemaal.
Er komt geen eind
aan hun mooi gezang,
zij doen dit allen,
een leven lang.

Wanneer een eind komt
 aan hun leven,
worden zij aan
'd aard terug gegeven.
Zij zijn tot voedsel
van de wormen,
die wortels van
de boom omvormen.

De boom ontvangt
voedsel voor zijn tak,
en vormt weer
een prachtig bladerdak.
In de schaduw
van dit gebeuren,
zit ik, genietend
van de kleuren.

Vanaf een
eikenhouten bank,
Breng ik de Grote Schepper
eer en dank !
 
Bron: onbekend
 
 
tropical.gif Animated Water image BlueOpal7
 
 
Paradijs op aarde
 
Paradijs op aarde.
Van zeer grote waarde.
Kan niet alles beloven.
En bekost stofen.

Bloemen in je haar.
Vriendelijk gebaar.
heerlijk zingend door de lucht.
Alsof ik even vlucht.

Paradijs op aarde.
Waar we al het mooie bewaren.
Genieten van de zondeloze lucht.
Weg kruipen voor realiteit.
Ik vlucht!!!
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
Paradijs
 
Ik heb het paradijs gezien
in al haar glorie en al haar rijkdom
Eventjes werd ik één met haar,
eventjes later was de tijd om

Langzaam gleed ik weg
langs de wijzers van de klokken
Mijn lichaam werd een hagelsteen
omringd door witte vlokken

Ik heb het paradijs gezien
...maar niemand wil me geloven
Ze stoppen me vol met giftige pillen
die m'n zintuigen verdoven

Maar het paradijs was echt
nog veel echter dan dit leven ooit zal wezen
Eventjes werden de poorten geopend
die uit de grond waren verrezen

Onze adem was zilver en goud en brons
woorden dreven in wolken van dons
Engelen susten me zachtjes in slaap
Tot de goede hoop voor me weg werd gekaapt

'Ik heb het paradijs gezien, mijn ogen omarmen geen leugens
Verrukt als een vlinder,
fladderde ik vrolijk door de open velden van vreugde

Ik heb het paradijs gezien
en nu moet ik daar voor betalen
Tot in de eeuwigheid wacht ik op de dag
dat de engelen me weer komen halen.

door: PeterBezemer
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
   
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone

Laatste artikelen

 

 

Planet Earth

 

 

 

 

Reacties
 
 
 
 
Voor geliefde strijders
die willen opgeven
 
Gods hart gaat heel sterk uit naar zijn zeer beminde kinderen 
die worstelen en vechten en geen kracht meer lijken te hebben...
 
Schitterend kunstwerk van  Bill Osborne 
 
Beste lezers,
Dit is voor iedereen die het vechten moe is geworden.
Ik krijg sterke bemoediging op mijn hart om door te geven. 
Neem hier alsjeblieft even de tijd voor.
 
God gaat je oprichten! Echt waar.
 
 
 
-------------------------------------------------
 
Geef het niet op. 
Vecht, breek door, 
gebruik je wapens 
van waarheid en geloof!
 
Laat ongeloof je niet kisten. 
Laat ontmoediging je niet verblinden 
voor de trouw en de goedheid van je Heer en je Vader!
Doe je geestelijke wapenrusting aan.
Ik heb het hier even over drie belangrijke 
onderdelen van je wapenrusting  (lees hierover in  Efeze 6).
 
JE ZWAARD
 
Gebruik je zwaard:  het gesproken woord van God. 
Spreek de beloften van God uit. Dat is de waarheid 
die als een zwaard van vuur de leugen doorklieft.
 
Wat is een soldaat die zijn zwaard niet gebruikt?
Een verslagene...
 
Geef dus niet toe aan de gedachten van verlies en zonde. 
Gebruik je zwaard en spreek Gods liefde, Gods goedheid 
en trouw uit. Hij is je verlosser! 
 
 
JE SCHILD
 
God geeft je zijn schild van geloof. Als je alleen maar leeft 
en denkt en spreekt en jankt in ONGELOOF, dan ligt je schild 
ergens te verroesten onder een hoopje zelfmedelijden, 
met een stel demonen eromheen die lachen als gekken.
 
Dan zien ze je staan als de held van Christus
die zijn zwaard niet wil hanteren ('want het weegt 
te zwaar') en die zijn schild niet wil opheffen 
('ik weet niet waar ik het gelegd heb').
 
Doof de vurige pijlen van satan, door je schild van geloof! 
Wees er vast en zeker van dat GOD AAN JOUW KANT STAAT 
en dat Hij je gebed hoort!
 
JE HELM
 
Zet je helm van de redding terug op! 
Die heb je misschien ergens in de kast gelegd, 
want altijd maar gedachten van verlossing vasthouden, 
'dat is toch ook wel een beetje lastig' fluistert satan je in.
 
Maar als je geen helm draagt, 
dan krijg je kloppen op je kop! Gegarandeerd.
 
Bewaar dus je gedachten en denk aan 
Gods verlossing en goedheid!
 
Pak je wapenrusting 
en spreek Gods beloften 
over jezelf en je geliefden uit!
 
Zeg tegen jezelf, als je het moeilijk hebt:
Ik ben geliefd, gezegend, beschermd, vergeven, 
gekoesterd door de Heer. Hij zorgt voor me, enz.
Speek Gods woord over jezelf uit. 
Roep het uit, altijd weer: 
 
De Heer is mijn HELPER, 
de Heer is mijn KRACHT, 
de Heer is mijn VERLOSSER! 
Doe het.
Zo sla je de leugens weg. Door Gods woorden 
hardop uit te spreken, steeds weer!
Pak dat schild en ga leven in geloof en vast vertrouwen. 
Al begrijp je geen bal van wat er gebeurt. 
Je hoeft geen begrip van een situatie te hebben 
om je schild te gebruiken, als de vurige pijlen 
van satan op je af komen.
Dan ga je ofwel als een zielig hoopje in een hoekje 
liggen likken aan je wonden of je staat op, 
rukt die pijlen uit je lijf (geestelijk), je heft je schild 
op in geloof en zegt tegen jezelf en de duisternis:
Mijn 
verlosser 
leeft!
Hij zal me NIET laten vallen. 
Hij zal me NIET in de steek laten!
 
Lees de  profetische woorden
 
Lees de woorden van Gods Geest die we vaak 
via LifeLetter sturen. Bemoedig jezelf, 
spreek Gods woorden uit.
Print de profetische woorden uit 
en lees ze regelmatig opnieuw.
 
Vul je hart met de waarheid die God spreekt!
 
Zaai ze als zaad in de bodem van je hart. 
Dan gaan er bomen vol goede vruchten
uit groeien.  Langzaam maar zeker!
 
Ons boekje  ERVAAR GOD  helpt daar ook enorm mee.
Het staat vol met 200 bemoedigende,
troostende, versterkende teksten. 
 
GEBRUIK DE WAPENS DIE GOD JE AANBIEDT!!!
 
Wie echt echt echt uitroept naar God 
ZAL antwoord krijgen.
 
Mensen falen,  God niet!
 
Vertrouw niet op mensen. Die kunnen niet helpen. 
Als God mensen op je pad brengt om te helpen is het goed. 
Maar STEUN NIET OP HEN, steun op Jezus.
Want in mensen wordt je altijd ontgoocheld.
Zij hebben God even hard nodig als jij.
LATEN WE ROEPEN TOT GOD 
en rusten in zijn zorg.
 
Bekeer je  van je trots
 
Als er dingen in je eigen karakter zijn 
die je moet veranderen, doe dat dan gewoon. 
Soms houden we Gods hand zelf tegen omdat we 
te eigenzinnig en trots zijn om onze eigen fouten toe te geven,
naar God en mensen toe.
 
Accepteer  geen verlies
 
Sta niet toe dat je genoegen neemt met je situatie.
Ik ken veel ernstig zieke mensen die zich erbij 
neergelegd hebben. Dat is niet goed. 
 
Strijd in de Heer, roep het uit, 
laat de Geest van God je veranderen.
 
Al moet je langdurig vechten 
tegen ontmoediging, ga toch door!
 
Al moet je de hemel bestormen en de hel bevechten, 
het is alles waard. Maar doe het. 
Laat de duisternis niet winnen.
 
Ga naar alle mogelijke genezingsdiensten, 
niet alleen in je eigen kerk.  Wie zoekt, die vindt! 
De aanhouder wint.
 
God traint je  als strijder
 
Een reden dat God soms heel zware strijd 
toestaat is om je te leren een MAN 
of een VROUW te worden van God!
Niet een jankend kind dat alles op zijn manier 
wil zien gebeuren, maar een strijder, 
die kan strijden in alle omstandigheden.
 
Maar je moet het wel DOEN!
 
Dus man of vrouw van God, doe het! 
Pak je wapens, pak je gitaar en ga God aanbidden, 
of leg muziek op, trek de natuur in, 
zoek rust en stilte en ontspanning.
Huil bij God, zing voor God, 
zoek mensen op met wie je samen kunt bidden.
Als je wilt, zijn er genoeg mogelijkheden.
Maar doe die dingen die je geestelijk oprichten!
 
Vergeef  anderen
 
En tenslotte: vergeef echt hen die je gekwetst hebben. 
Grote sleutel! Vergeef en zegen hen die je gekwetst hebben. 
Zegen ze met al het goede van God.
Dat opent de deur voor God om zijn goedheid 
over jou uit te storten. Doe dat je leven lang.
God zal 
je helpen!
 
Hij  is niet gekomen om je te veroordelen, 
maar om je te behouden.
 
Hij is voor jou, niet tegen jou!
 
"Mijn geliefde kind",  zegt God,  "doe het! 
Strek je met heel je hart uit naar MIJ."
God zal je bevrijden. 
En je zult een getuigenis zijn voor anderen.
Hoe donker de nacht ook is, de zon zal opkomen 
en niets kan dat verhinderen. Behalve als jij 
met je hoofd onder de grond kruipt, 
dan zie je de zon niet, door je ongeloof.
Dus hef je hoofd omhoog, schud het stof 
van je af en trek het gewaad van bevrijding aan.
 
Al zie je de bevrijding nog niet, 
het ZAL DOORBREKEN.
Spreek dat uit, dag na dag na dag na dag 
na dag na dag tot het doorgebroken is.
 
Je zult gaandeweg een strijder van God worden.
 
Want een groot deel van je overwinning ligt
in het leren strijden, leren overwinnen, 
leren niet toe te staan dat je onderdrukt wordt.
God zei eens tegen ons, doorheen een profeet:
"Af en toe moet je echt de boze toespreken 
en zeggen:  in naam van Jezus Christus:
BOZE GA WEG VAN MIJ EN MIJN GEZIN!"
Dat doe ik regelmatig. Het helpt enorm. 
De oorlog is er nog, maar er is dan toch overwinning.
 
Van vloek  naar zegen!
 
Soms is er gewoon een verandering van je eigen hart nodig. 
De verandering van een slachtoffer naar een overwinnaar.
 
 
Want we zijn allemaal slachtoffers geweest!
 
 
Slachtoffers van de zonde van Adam en Eva, 
de zonden van onze voorouders. 
Maar klagen en schelden helpt niets.
Want wij kunnen zorgen dat die na ons komen, 
zullen zeggen: mijn voorouders hebben een ZEGEN nagelaten, 
omdat ze de vloek van hun voorouders gebroken hebben 
door Jezus aan te roepen.
 
Dus sta in de overwinning
en laat je NIET op je kop zitten.
 
Het is een strijd, maar als je volhard is er overwinning. 
En zelfs al val je opnieuw en val je opnieuw en val je opnieuw 
en voel je je alsof je tot je nek in het slijk zit 
en nog dieper wegzinkt:
ROEP UIT NAAR JEZUS!
Roep echt uit en vertrouw Hem.
Verklaar met heel je hart:
MIJN VERLOSSER LEEFT 
EN HIJ IS MIJN REDDER! 
HIJ ZAL ME HELPEN.
Dat is de sleutel.
God is er. Maar jij moet je hart uitstrekken 
en je gedachten richten op Hem 
en je woorden veranderen en je schild oprichten 
en volharden in vurig gebed in de Geest.
 
David Sorensen
Reacties

 

 

 

Ik hoor je en Ik geef antwoord! 

 

Verbazingwekkende getuigenissen die laten zien 
dat God je gebed en je gedachten altijd hoort en begrijpt!
 
Beste lezers,
Ik heb het soms moeilijk te geloven dat God 
ECHT aandacht voor me heeft. 
 
Heb je dat ook?
 
Ik geloof heel vurig in God en weet dat Hij er is. 
En ik ervaar Hem soms heel sterk en zie Hem wonderen doen. 
God heeft al veel gebeden verhoord.
 
Toch heb ik soms ik het gevoel: God is zo groot 
en ik ben zo klein. Er zijn zoveel mensen. De aarde is zo groot...
 
Hoe is het mogelijk dat God mij kent?
 
Maar gisteren had ik een ervaring die ik wil delen, 
die heel bemoedigend is... 
 
Ik heb afgelopen week veel tijd met God genomen, 
omdat ik zo sterk naar Hem verlang. Ik nodigde Hem uit 
om me te vullen met zijn Geest en stortte mijn hart 
bij Hem uit.
 
Ik had een diep verlangen om veel meer van zijn liefde te zien. 
Mijn verlangen was zo groot dat ik tranen in mijn ogen had.
 
Als ik zo aan het bidden ben, bekruipt me 
soms het gevoel:
 
Hoort God me eigenlijk wel?
 
Ik weet natuurlijk wel dat Hij me hoort. Ik heb ervaring genoeg 
om dat te weten. Maar toch is er die vreemde realiteit 
van God die onzichtbaar is. 
 
Ken je dat? 
 
Je gelooft in God en weet dat Hij er is, maar je ziet 
Hem niet en hoort Hem niet en dan kun je denken:
 
Hoort Hij me echt?
 
Wel, gisteren belde ik met een vriend van me, 
die profeet is, Gomer Lagraviére. Ik heb het al eens 
over hem gehad, omdat God me zei dat ik hem 
bekend moest maken, zodat je hem kunt uitnodigen 
en de rijke zegen van God kunt ervaren, 
die God door hem heen brengt. 
 
Maar ik sprak dus met hem over de telefoon. 
Ik voelde me moe, ervoer geestelijke strijd 
en ontmoediging en vroeg of hij voor me wilde bidden. 
Hij deed dat en even later God begon hem vanalles 
te tonen over me.
 
Herinner je wat ik schreef: dat ik deze week echt mijn hart 
heb uitgestort met een smeekbede om veel meer 
van Gods liefde te zien. Geen mens weet daar iets van!
Maar Gomer zei aan de telefoon: 
 
'David, ik zie iets. Ik zie jou heen en weer lopen 
(klopt want ik bid terwijl ik rondwandel in de kamer) 
en je hebt tranen in je ogen (is ook juist!) 
en je stort je hart uit voor God. 
 
En God zegt: 'Mijn zoon, Ik heb je smachten gehoord 
naar mijn liefde, en Ik zal het je geven. 
Ik zal je iets heel kostbaars geven dat je 
aan veel mensen zult kunnen uitdelen!'
 
Gomer heeft natuurlijk GEEN FLAUW BENUL 
dat deze woorden voor mij zo'n enorme impact hebben.
Alleen God zag me in mijn huis heen en weer lopen 
met tranen in mijn ogen, smekend om een diepere ervaring 
van zijn heerlijkheid en liefde.
 
En God antwoordt letterlijk, 
doorheen een profeet die nergens van weet.
 
Ik vind dat zo bijzonder. Zelfs al WEET ik dat God me hoort, 
het is toch altijd een wonder als je doorheen een profeet hoort 
dat God ME LETTERIJK HOORT EN ZIET EN BEGRIJPT 
en dat Hij me geeft wat ik bid.
Ik stort vaak mijn hart uit voor God. 
Ik wil je aanmoedigen dat ook te doen.
Er zijn helaas niet zoveel profeten in ons land, 
die waarlijk zuiver zijn en God helder horen en zien. 
Maar ik wil je toch zeggen:
 
HET IS WAAR DAT GOD BIJ JE IS 
JE SMEEKBEDE HOORT 
EN DAT HIJ ZAL ANTWOORDEN.
 
En ik bid met heel mijn hart dat er steeds meer 
echte profeten in ons land zullen opstaan. 
Daarom steunen we ook Werner van Suetendael 
met zijn HOUSE OF PROPHETS die mensen wil helpen 
Gods stem te leren verstaan en de roeping van profeet 
en de gave van profetie te herontdekken. 
 
Als je nog niet geweest bent is het 
HOOG TIJD DAT JE GAAT! God wacht op je 
om je te kunnen overladen met zijn zegen, die zo sterk 
stroomt in de samenkomsten van House of Prophets.
Het is niet opgeklopt of hype of overdreven of zo, 
maar heel echt en eenvoudig.
 
Maar ik wilde deze ervaring even met je delen. 
Omdat ik weet dat velen worstelen met deze vraag:
 
HOORT GOD ME ECHT ECHT ECHT?
En ik kan je zeggen: JA!
 
Ik heb vaker dit soort ervaringen gehad. Ik had het eens 
heel erg moeilijk door een extreem zware slapeloosheid 
waar ik mee worstelde en ik zat op en dag geknield 
in mijn kamer. 
 
Ik wilde bidden maar had geen woorden. 
Ik was te leeg en wanhopig en keek gewoon omhoog… 
Hopend dat God me zou zien en begrijpen… 
Zonder woorden. 
 
Die avond bad Renate voor me en ze begon te profeteren.
God zei door haar heen: 
 
'Mijn zoon, Ik heb je gebed gehoord. 
Je hebt geen woorden maar 
JE HART ROEPT LUID NAAR MIJ!'
Dat was ook zo'n ervaring, die laat zien:
 
God hoort ons 
en Hij begrijpt ons! 
Zelfs zonder woorden...
 
Een andere keer zat ik in een samenkomst en was er 
een profeet uit Engeland. Ik zat op mijn stoel 
en was aan het denken (ik bad niet eens): 
 
'Ik zou eigenlijk graag gunst hebben bij de overheid 
om hen over God te kunnen vertellen.'
 
Even later riep die profeet me naar voren 
en hij profeteerde over me. De eerste woorden 
die hij sprak, waren: 
 
'God zegt dat Hij je gunst zal geven bij de overheid. 
Je zult dingen kunnen zeggen tegen hooggeplaatsten
die anderen niet kunnen zeggen'.
 
Ik was met stomheid geslagen!
Dat had ik net zitten denken op mijn stoel. 
 
God hoort niet alleen ons gebed dat op Hem gericht is, 
ook onze gedachten kent Hij. Wonderlijk…
 
Nu ik eraan denk: gisteren was er nog zo'n ervaring, 
maar dan door mij heen. Er kwam een jonge vrouw 
bij ons op bezoek. De Heer leidde ons om voor haar 
te bidden en ik kreeg een hele stroom profetische 
woorden voor haar. 
 
Jezus zei onder andere:
 
'JIJ BENT VAN MIJ, 
Ik heb je met mijn bloed gekocht, 
je bent mijn kind!'
 
Na het gebed keek ze ons aan en zei: 
'Goh, dit is wel heel bevestigend! Toen ik in de auto zat 
had ik het gevoel dat God tegen me zei: 
Ik ga je vandaag bevestigen dat JIJ VAN MIJ BENT'. 
 
Ze was verbaasd en bemoedigd.
Zo spreekt God heel vaak. 
Ik wil je dit laten weten. 
 
God is zo betrokken bij ons.
Bij jou ook! 
 
Je voelt je misschien niet zo geestelijk als wat je 
hier leest. Geeft niet. Ik voel me ook niet vaak 
zo geestelijk als de dingen die ik zelf schrijf, haha! 
 
Ik VOEL me nooit zo geestelijk, behalve wanneer ik 
echt in gebed ben of als God door me heen stroomt. 
Maar als we gewoon leven, lijkt God niet altijd zo dichtbij te zijn.
MAAR ONS GEVOEL IS BEDRIEGLIJK.Maar ons gevoel is bedrieglijk!
 
Ik wil je echt zeggen: God is wel dicht bij je 
en Hij kent je, Hij hoort je en HIJ BEGRIJPT JE 
en Hij heeft een liefde voor je die door niets of niemand 
kan worden verminderd.
 
Ik ben bij je, mijn kind,
en Ik heb je lief!
 
Veel groetjes!
 
@David sorensen
GOD IS ECHT
 
Geef het door! 
 
Stuur dit alsjeblieft door! Mensen hebben het zo hard nodig
te weten hoe dichtbij en liefhebbend God is. 
 
Reacties
Het paradijs in jouw hart
 
De schepper van het paradijs wil van jouw hart 
een Hof van Eden maken!
 
Beste lezers,
Onze wereld is voor een groot deel verpest door de geldzucht en onverschilligheid van de zondige mensen. Je vind niet zoveel plaatsen meer waar je de oorspronkelijke paradijselijke schoonheid kunt zien, die God gemaakt had op aarde.
 
God zag het en zei zelf, diep 
onder de indruk: ‘Het is zeer goed.’
Gelukkig zijn er nog plaatsen om ons heen waar je restanten kunt vinden van Gods wondermooie schepping. Niets is nog zo mooi als toen het was vòòr de zondvloed, die de aarde verwoestte, maar toch zie je hier en daar nog kostbare parels van Gods schepping.
 
Gelukkig is God nog steeds de Schepper. En Hij wil het paradijs in jouw hart herscheppen!
De eerste mens was volmaakt geschapen naar het beeld van God. We kunnen ons niet indenken hoe PUUR die mens was, zonder besmetting van het kwaad, zonder angst, zonder haat.
 
Zo wilde God de mens hebben: een wondermooie, zuivere afstraling van Hemzelf.
Maar de duisternis verleidde de mens om het kwaad toe te staan en alles veranderde...
Nu wil God ons echter herscheppen, ons helemaal nieuw maken. Hij wil ons een compleet nieuw hart geven, door de heilige Geest. De oorspronkelijke schoonheid die Hij legde in de eerste mens wil Hij herstellen in jou, en nog meer zelfs.
 
'Volgens zijn plan heeft hij
ons nieuw leven gegeven
door de verkondiging van de waarheid,
zodat wij in zekere zin de eersten
van de nieuwe schepping zijn.'
(Jakobus 1:18)
 
Jezus Christus is gekomen, als de Zoon van God, om je vrij te maken van het kwaad. Hij is aan het kruis gestorven als een Lam, dat geofferd werd als verzoeningsoffer voor de mensen.
 
Als je Hem aanroept als je verlosser en zijn vergeving ontvangt, dan geeft Hij je een compleet nieuw hart, dat zonder zonde is.
We hebben wel de keuze of we in die nieuwe gesteldheid leven of niet. Je kunt nog steeds haat, zelfzucht en oneerlijkheid de kans geven zich in je hart te nestelen.
 
'Maar jij hebt Christus leren kennen! Je hebt van hem gehoord, je bent in hem onderwezen en hebt geleerd wat de waarheid van Jezus is.
Laat daarom je vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door valse verlangens, de ondergang tegemoet gaat.
Vernieuw de geest die je denken beheerst. Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware eerlijkheid en heiligheid.' 
(Efeze 4:20-24).'
 
Door de verlossing die Jezus je geeft, heb je de kans gekregen jezelf samen met Jezus aan het kruis te laten nagelen, zodat je oude, slechte mens sterft. Dan sta je samen met Jezus op uit de dood en leef je als een nieuw mens. Verlost van het kwaad, verlost van je zelfzucht.
 
'Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'
(2 Korinthe 5:17)
En dan kun je leven in de liefde die God is. 
Wondermooi is dat!
Wat een paradijs is je eigen hart dan...
 
Veel groetjes,

David Sorensen 

Reacties

De rivier van leven

 
Ontdek de levensveranderende rivier van God, die genezing, 
zuivering en nieuw leven brengt, overal waar ze komt.
 
Beste lezers,
God legt heel duidelijk op ons hart om middagen te houden 
waarin we mensen leren om veel dieper in de rivier 
van Gods liefde en kracht te komen.
 
De Bijbel spreekt veel over de RIVIER VAN LEVEN, 
die stroomt in de stad van God, in de mensen van God, 
en die zuiverheid en genezing brengt.
 
Jezus sprak over de stromen van levend water,
maar hoeveel mensen kennen die ervaring ECHT?
 
God wil ons leren leven in de heilige Geest, 
die deze rivier laat stromen. De stromen die ons hart
reinigen en genezen en die ons VRIJ maken
van de leugens van de duisternis.
 
God heeft ons bedoeld 
om te leven in zijn rivier.
 
In het boek Ezechiel (hoofdstuk 47) ziet de profeet 
een visioen van deze rivier. Hij ziet de rivier
vanuit de tempel de wereld in stromen.
Ezechiel ziet dat deze rivier de Dode Zee zuivert en als gevolg 
ontstaat er overal een overvloed aan nieuw leven. 
 
De betekenis van deze beelden is als volgt: 
de zee is een symbool voor de mensheid, de wereld. 
De rivier is de Geest van God. De tempel ben jij. 
Wij zijn Gods woning, zegt de Bijbel heel duidelijk.
 
Vanuit jou en mij wil de Geest van God
stromen van zuivering en genezing brengen.
 
Het is Gods diepe verlangen dat we veel meer 
leren leven in die rivier van God en dat we een kanaal 
van deze stromen worden. Dat zijn gaven van genezing 
en bevrijding door ons heen de zieken en gebondenen 
gaan veranderen. Dat is Gods duidelijke wil. 
 
Dat is de rivier die uit de tempel 
naar de wereld stroomt (zie Ezechiel 47).
 
Om die reden geloven we dat God het op ons hart legt 
om af en toe middagen te organiseren, die heten: 
RIVERS OF LIFE. 
 
Tijdens deze middagen willen we echt de Geest van God 
alle ruimte geven, om ons te veranderen en 
om ons te zuiveren en te genezen, zodat zijn leven 
door ons heen kan beginnen stromen.
 
God wil ons leren heel gevoelig 
te worden voor zijn Geest.
 
Dan pas kunnen we leren God door ons te laten werken. 
Dan kan Hij zijn grote wonderen en nog veel meer,
door ons heen doen. 
 
Enerzijds gaan we een diepe en profetische tijd 
van aanbidding hebben, die werkelijk totaal anders is 
dan alles wat je ooit in de kerk hebt meegemaakt. 
 
We laten de controle los en durven de Geest de ruimte te geven. 
Hij wil ons in de heerlijkheid van God brengen. 
Dat kan niet gebeuren door menselijke liedjes te zingen, 
maar door ons te laten leiden door de Heer Zelf. 
 
 
 
Dat is een spannend avontuur. 
Als je dat durft, ben je van harte welkom.
 
Naast aanbidding willen we de gave van profetie 
vrijuit laten stromen, om bemoediging, hoop, troost 
en opbouw te brengen. God spreekt heel duidelijk 
door zijn profeten heen en wil jou ook zijn hart laten horen,
over je toekomst en je huidige leven. 
 
God wil je bevrijden van de dingen die je belemmeren
en je echt zegenen, om een zegen te zijn voor anderen.
 
We leven in een tijd van diepe duisternis, 
maar Gods Woord zegt juist dat in de tijd 
waarin diepe duisternis de aarde bedekt, 
Gods licht heel sterk schijnt op zijn volk.
 
B I J B E L C I T A A T
 
Sion, sta op, ga het licht tegemoet.
De Heer komt in al zijn majesteit,
als het aanbrekende ochtendlicht.
De aarde is in het donker gehuld,
dichte duisternis bedekt de volken.
 
Maar voor u zal de zon opgaan:
de Heer verschijnt in al zijn majesteit.
 
Volken en koningen gaan naar u op weg,
naar het stralende ochtendlicht. 
(Jesaja 60:1-3)
 
Gods roep is duidelijk:
 
Sta op en laat je 
beschijnen door mijn licht.
 
Ik wil je van harte uitnodigen om te komen. 
Al moet je er een paar uur voor rijden, 
het kan levensveranderend zijn. Echt waar. 
Laat je onderdompelen in de rivier van God.
 
reactie 1 | bewerk | geef kudos | verstuur | kopieer | bekeken x 614

Kan een kind zijn Vader horen? Religie | Life Letter | 08 November 2009 | 12:48:34
Kan een kind zijn Vader horen?
Is het mogelijk voor een kind van God om de stem van de hemelse Vader te horen? Kan een christen de stem van zijn God verstaan?
Al in het allereerste begin van de Bijbel zie je iets wat God kenmerkt: Hij spreekt. Hij schiep de hele schepping met zijn gesproken Woord. Hij sprak en het was er (Genesis 1). Dat geldt voor alles wat bestaat.
Door het Woord van God is alles geworden wat geworden is (Johannes 1:1-5).
Een kenmerk wat de mensen boven de dieren verheft, is de taal. Mensen kunnen spreken op een manier die voor dieren onmogelijk is. Hoewel dieren ook een beperkte vorm van communicatie hebben, die soms zelfs zeer complex en mooi kan zijn, kan het niet tippen aan de bekwaamheid van de mens om zijn diepste emoties en gedachten te uiten in duizenden verschillende woorden, in een verscheidenheid aan talen.
God maakte ons naar zijn beeld. Een belangrijke waarheid van de Bijbel is Gods verlangen om relatie met de mens te hebben. Dat is namelijk de eerste en voornaamste reden dat Hij ons schiep: om alles van zichzelf met ons te delen. Hij wilde zijn diepste gedachten delen met iemand die net als hijzelf kon nadenken en dromen, een vrije wil had, kon creëeren en ontwerpen en gevoel had voor schoonheid, in muziek en beeld. Een mens die bijna aan God zelf gelijk zou zijn. Daarom zegt de Bijbel ook, en Jezus Christus haalt dit vers zelfs aan, dat de mensen ‘goden’ genoemd worden (Psalm 8:5, Psalm 82:6, Johannes 10:34).
God wilde relatie met iemand die veel meer is dan een robot of een dier, dat slechts handelt volgens voorgeprogrammeerde systemen.
God wilde iemand met wie hij werkelijk vriendschap en liefde kon ervaren op een diep, persoonlijk en geestelijk niveau.
Daarom sprak God ook meteen heel uitgebreid met Adam, de eerste mens. Genesis vermeldt dat God ‘s avonds bij Adam kwam om samen met hem te wandelen in de Hof (Genesis 3:8).
Wat een teken van vriendschap!
Doorheen de Bijbel zie je dat dit verlangen van God naar persoonlijk contact met de mens steeds weer benadrukt wordt. Van Abraham, doorheen Mozes tot Jezus en zelfs bij de apostelen zie je dat God spreekt, dat hij pogingen doet om door te dringen tot het hart van de mens en dat Hij intens lijkt te verlangen naar het ontwikkelen van een hechte vriendschapsband met ons.
Daarom ook werd hij zelf een mens en wandelde hij als één van ons onder de mensen. Tegen zijn leerlingen die Hem zagen als ‘De Grote Meester’, zei Jezus dan ook: “Jullie zijn niet mijn slaven, maar Ik noem jullie mijn vrienden” (Johannes 15:15).
Gods liefde voor de mens en zijn verlangen om alles wat hij heeft met ons te delen wordt volmaakt tot uiting gebracht door zijn uiteindelijke doel: de bruiloft van God met de mens (Jesaja 62:4, Op. 19:7). Het huwelijk van Jezus Christus, die de volheid van God draagt, met de mensheid die God liefheeft boven alles.
Dat is Gods uiteindelijk doel. De meest intense en meest verregaande vorm van romantiek en liefde die er bestaat.
God die met de mensheid trouwt, zoals een jongen met zijn meisje zich voor eeuwig met elkaar verbinden.
Bij een aantal personen in de Bijbel wordt duidelijk gezegd dat ze zo’n band met God hadden, dat ze zijn persoonlijke vrienden werden genoemd. Abraham en Mozes zijn slechts twee bekende voorbeelden (Psalm 90:1, Romeinen 3:10, Galaten 5:18).
Mensen van deze tijd kunnen de neiging hebben om op te zien naar dat soort grote mannen van God uit de oudheid. Toch spreekt God daar in zijn Woord heel anders over. In de brief van Jakobus zegt God ons over de grote profeet Elia bijvoorbeeld: ‘Elia was maar een gewoon mens zoals wij. Daarom kunnen wij dezelfde kracht en omgang met God ervaren als Elia’ (Jakobus 5:17 geparafraseerd). Concreet wordt dit genoemd in het verband van bidden voor zieken.
Wij hebben echter de neiging om te denken dat God enkel op een persoonlijke wijze omging met de grote mannen en vrouwen in de Bijbel. Nochtans zegt de Bijbel zelf dat wij allemaal in een tijd leven die wordt gekenmerkt door een veel grotere heerlijkheid, dan deze van Mozes, die op de berg Gods heerlijkheid zag. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiers dat de heerlijkheid die Mozes ervoer in het niet valt, bij de heerlijkheid die wij kunnen ervaren door onze open relatie met God doorheen Jezus (2 Kor. 3:7-18). Door het offer van Jezus is er namelijk een volkomen vrijheid gekomen in het naderen tot God.
Er is niets meer wat tussen ons en Hem in staat... Het is zelfs zo dat God nu met zijn Geest in ons is. Hoeveel dichter kun je nog naderen tot God?
Vroeger woonde God in stenen gebouwen. Nu woont Hij in ons. Vroeger moesten mensen allerlei offers brengen voor hun fouten. Nu zijn we volkomen en voor eeuwig bevrijd door het offer van God zelf: zijn Zoon die voor ons stierf.
Het gordijn van de tempel is weggescheurd. De opening is er.
Daarom is het nu voor elk kind van God mogelijk om een zeer persoonlijke band met zijn hemelse Vader te ervaren. Vroeger leefden mensen immers ver van God, door de zonde in hun hart. Mensen waren afhankelijk van woorden van God die opgeschreven waren op stenen tafelen en op papieren rollen. Nu niet meer. Nu leven we in het verbond van Gods Geest, waarin het kenmerk is dat we niet langer moeten leven naar wetten en regels die opgeschreven zijn, maar dat we mogen leven door de Geest van God die in en bij ons is (Galaten 5:25).
Het verlangen van God om tot ons te spreken wordt in dit nieuwe verbond zeer goed duidelijk als je kijkt naar wat de Geest van God doet in de kerk: Hij geeft ons zijn bovennatuurlijke gaven (1 Kor. 12-14). De Bijbel zegt dat er één gave is die veel belangrijker is dan alle andere.
Welke gave is dat? De profetie! Het persoonlijke, letterlijke, plaatselijke spreken van God. De stem van God midden in zijn volk (1 Kor. 12-14:5).
Deze gave is zelfs zo krachtig, zegt Gods Woord dat het mogelijk is, om ongelovige bezoekers met deze gave te doorlichten, ze te laten zien dat God hun hart kent en ze zo op hun knieën te krijgen voor God.
Dat is de kracht van deze gave.
‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, maar vooral naar het profeteren’, zegt God in zijn Woord (1 Kor. 14:1). Wat een opdracht. Dit maakt duidelijk hoe sterk Gods verlangen is, om heel persoonlijk tot ons te spreken, middenin onze specifieke levens en omstandigheden.
God wil niet dat we leven als mensen die onder het oude verbond staan, mensen die afhankelijk zijn van een geschreven wet. Alles wat Gods Woord ons leert, wijst naar deze ene werkelijheid: Gods verlangen om persoonlijk en actief aanwezig te zijn onder zijn volk (Ezechiël 36:26-28).
Kan een kind van God dus de stem van zijn hemelse Vader verstaan? Zeer zeker. Dat is zelfs een basislering uit het Nieuwe Testament!
Het zou trouwens absurd zijn als je wel de stem kunt vertaan van een ander mens die BUITEN je staat en niet in staat bent om de stem van GOD te verstaan die IN je is.
God is dichter bij ons dan wie dan ook. Daarom is het maar meer dan normaal dat we zijn stem kunnen verstaan.
Waarom horen dan zo weinig christenen Gods stem?
Ik geloof dat dit meerdere redenen heeft. De hoofdreden is wellicht dat we veel te druk zijn met ons eigen leventje, met onze eigen ‘christelijke’ bezigheden, met onze eigen bijbelstudie, met onze eigen kerkstructuren, met onze eigen verlangens.
Hoewel we zeer christelijk lijken aan de buitenkant, is ons hart niet op God afgestemd om echt naar ZIJN stem te luisteren. Door de drukte waarin we onszelf verstoppen, of waardoor we ons laten overweldigen elke dag, is ons hart niet op Gods stem afgestemd. Net zoals een radio die niet op de juiste frekwentie afgestemd is.
We stellen absoluut de verkeerde prioriteiten.
Hoe vaak horen we niet dat vergaderingen van kerkleiders voor 99 procent bestaan uit palaveren en discussiëren en slechts voor 1 procent (als het al zoveel is) uit gebed?
Dat is nogal een verschil met wat Gods eerste apostelen ons als voorbeeld gaven: zij waren elke dag bij elkaar en baden samen, vaak met vasten erbij, om zoveel mogelijk van God te kunnen ontvangen. Als zij iemand inzegenden in een functie, vastten en baden ze samen.
God stond daar pas echt op de eerste plaats.
In onze huidige wereld is het dan ook van het allergrootste belang dat we leren om tijd te nemen met God. Om stil te worden voor God. Om andere zaken opzij te zetten, om ons hart op Hem alleen af te stemmen. Want het verstaan van Gods stem kan pas beginnen, als we leren om alle andere stemmen, inclusief die van onszelf tot stilte te brengen.
God wil tot ons spreken. De Bijbel is daar van begin tot einde meer dan duidelijk over. Of wij Hem kunnen horen, hangt echter van ons af.
Sommigen menen dat God heeft opgehouden met spreken toen Jezus Christus kwam. Niets is minder waar. Want in Handelingen, toen Jezus alweer vertrokken was, is God nog steeds aan het spreken, door zijn Geest. Hij leidt de discipelen in wat ze moeten doen en Hij moedigt ze zelfs aan om zich uit te strekken naar zijn profetische gaven! Ook in de verdere brieven van de apostelen wordt overvloedig gemaakt van Gods spreken.
Petrus schrijft bijvoorbeeld: ‘Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt’ (1 Petrus 4:11).
Het kennen van God, waarover in de brieven van de apostelen sprake is, is geen kennen door verstandelijke informatie op te slaan, maar is een persoonlijk, relationeel kennen. Paulus schrijft dat het persoonlijk kennen van Jezus Christrus hem alles te boven gaat.
Hoe zou deze man van God ooit zijn Heer kunnen kennen, als het absoluut onmogelijk zou zijn om Zijn stem te horen? Dat zou elke vorm van relatie totaal uitsluiten.
Hetzelfde geldt voor ons.
Als God inderdaad voor eens en voorgoed zijn mond heeft gesloten sinds de komst van Jezus Christus, zou het voor geen enkel mens op aarde ooit meer mogelijk zijn om een band met God te krijgen.
Want een relatie bestaat altijd uit communicatie.
Daarom is het tegenstrijdig om te stellen dat God niet meer tot ons spreekt, en tegelijkertijd instemmen met Gods Woord dat zegt dat we ons moeten uitstrekken naar de profetische gaven, naar het geleid worden door de Geest en naar het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
Het spreken van God houdt nooit op, want Hij is een vriend van iedereen die hem werkelijk liefheeft.
Een kenmerk van vrienden is dat ze alles met elkaar delen. Daarom zeggen de Psalmen ook: ‘Gods vertrouwelijke omgang is met hen die Hem vrezen’.
Als kinderen hebben we het voorrecht om vrijuit bij God in en uit te mogen wandelen. Het begin om een echte relatie met God te kunnen ervaren, waarbij we niet enkel spreken, maar ook zijn stem leren herkennen, is weten dat God echt in en bij ons is en ernaar verlangt om deze relatie met ons te ervaren.
Sterk daarom je hart uit naar de aanwezigheid van je God en Vader en leer tijd nemen om echt lang bij Hem te zijn. Dan kan Hij je hart tot rust brengen en dan kun je in de stilte en in het kinderlijk overgeven van al je eigen inzichten en kracht, leren wat het is om door God Zelf onderwezen te worden, zoals Johannes zegt in zijn brieven (1 Johannes 2:27).
God is geen verre vreemde, Hij is geen zwijgend standbeeld. Hij is onze Vader, onze Vriend en onze Helper, die ons in alles heel persoonlijk wil en kan bijstaan met raad en daad.
Hij verlangt naar een intense vriendschapsband met ons allemaal. Dat kan enkel als we tijd en moeite nemen om te leren zijn stem te verstaan.
@David Sörensen.
LifeLetter
 Reacties
Er zijn momenten dat je Gods liefde en goedheid
heel sterk kunt ervaren en dat je echt het gevoel hebt
dat je dicht bij Hem bent.
Dat is het mooiste wat er is.
God is heel echt en je kunt heel diep
en heel krachtig zijn aanwezigheid ervaren,
door de heilige Geest.
Maar er zijn ook tijden dat je het gevoel hebt
dat je helemaal niet zo dicht bij God bent.
 
Weet je dat Jezus Christus dat gevoel ook kent?
 
God is mens geworden in de persoon van Jezus Christus.
Hij noemde Zichzelf niet Zoon van God,
hoewel Hij dat wel is!
Maar Hij koos voor een heel andere benaming,
om Zichzelf te omschrijven.
De naam die Hij koos voor Zichzelf
laat zien hoe het hart van Jezus is naar ons toe.
 
Hij noemde Zichzelf de MENSENZOON.
 
Dat is heel frappant.
Hij is de Zoon van God.
Hij is het Woord van God, dat altijd bij God was
en dat God IS, zegt de Bijbel.
Hij is God die mens werd.
 
Hoe wonderlijk dat ook klinkt, het is toch de werkelijkheid.
Zelfs al zou de hele wereld roepen dat het niet zo is,
toch is het de realiteit.
 
Veel mensen maken zichzelf vanalles wijs
om God uit hun leven te bannen.
Heel wat grote monden
doen alsof ze de waarheid in pacht hebben en doen alsof ze heel slim zijn.
Maar het maakt niet uit wat de mens
in zijn zelfverzonnen verzinsels zegt en denkt.
God is God en Hij is wie Hij is.
Los van wat de heel mensheid zou kunnen denken en vertellen.
 
Jezus Christus, Gods Zoon werd mens.
Of de mensheid het nu wil toegeven of niet.
En Jezus Christus is gekomen om de mensen
terug bij de Vader te brengen.
Want God noemt Zichzelf een Vader.
 
Doordat Jezus mens geworden is, 
heeft God ons laten zien hoeveel Hij van ons houdt.
 
 
En het meest wonderlijke van al is
dat Jezus als mens in elk opzicht,
op elke mogelijke manier de pijn, het lijden,
de verleidingen van het leven als mens heeft ervaren,
net als wij.
 
Dus ook het gevoel dat God heel dichtbij is,
maar ook het gevoel dat God heel VER is...
Want toen Jezus aan het kruis hing
en vol angst uitriep naar zijn Vader:
 
Mijn God, mijn God; WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN???????
 
 
Hij was een offer geworden voor de mensheid
die al de duisternis, alle fouten van de mensheid op Zich nam.
Door die intense duisternis werd Hij gescheiden
van zijn Vader die puur LICHT is.
 
Hij voelde zjn Vader niet meer.
Maar was God van Hem weg?
Neen.
Integendeel...
 
Want enkele dagen later TILDE GOD HEM OP
en werd Hij door de Geest van God
opgewekt UIT DE DOOD!!!
Zo 'ver' was God van Hem...
 
En toch schreeuwde Jezus het uit
toen Hij aan het kruis hing:
 
WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN???
 
Waarom?
Dat gevoel ken je vast ook wel.
Maar God is er wel.
Als je je hart afstemt op God,
kun je op den duur weer gaan beseffen
dat je niet door God verlaten bent.
 
Weet je, als je echt van God verlaten zou zijn,
zou je DOOD zijn.
Want het woord DOOD betekent eigenlijk:
SCHEIDING VAN GOD DIE LEVEN IS.
Dat is het meest verschrikkelijke wat er is.
 
Daarom zegt de Bijbel over mensen die God niet kennen,
dat ze DOOD zijn. Ze leven lichamelijk wel,
maar hun geest is dood.
Ze kennen God niet.
Wat wij dood noemen, het overlijden van een mens,
dat is slechts de dood van je lichaam.
Maar de echte dood, de meest vreselijke ervaring die er is,
is als je de TWEEDE DOOD ONDERGAAT, waar Jezus over spreekt.
Dat is een onomkeerbare volkomen eeuwige verwijdering van God.
Dat is pas van God verlaten zijn.
 
Jezus zei:
Ik ben gekomen opdat je LEVEN ZOU HEBBEN
en wel in overvloed.
 
Het mooie aan dat leven is dat Jezus erover zei:
"Het eeuwige leven bestaat hierin, dat mensen U kennen,
de enige ware God en uw Zoon die U gezonden hebt"
(Johannes 17:3)
 
GOD IS LEVEN en als je Hem wilt kennen,
zul je ook het LEVEN ONTDEKKEN.
 
 
GOD ONTFERMT ZICH OVER JE
Laat je niet door je gevoel bedriegen.
Als je echt ver van God zou zijn,
zou je dit niet lezen. Het feit dat je dit wilt lezen
laat zien dat God je trekt tot Hem.
Dus ben je veel dichter bij Hem dan je gevoel je vertelt.
 
God is bezig in jou
en je zult zien dat Hij je niet verlaten heeft.
 
Elk mens gaat door tijden heen van strijd, pijn
en utidagingen. Het lijkt dan soms of God boos is
of tegen je is, omdat je niet de grote zegen
lijkt te ervaren die je verwacht van Hem.
 
Maar God is niet tegen je.
Hij is JUIST DICHT BIJ JE.
De Bijbel zegt dat God op twee plaatsen woont: 
 
"De Heer is boven alles verheven,
Hij woont in de hemel, voor altijd,
zijn naam is heilige God.
Hijzelf zegt: ‘Ik woon in de hemel,
ongenaakbaar, maar ook bij wie verdrukt worden,
bij wie gering zijn.
Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven"
(Jesaja 57:15)
 
Dat is heel bijzonder.
Het laat het hart van God zien. 
Hij ontfermt zich met alles wat Hij is
over hen die het moeilijk hebben
en die Hem oprecht zoeken.
 
 
GOD IS TROUW, DOOR ALLES HEEN
 
 
God laat me keer op keer op keer op keer zien
dat Hij heel dicht bij me is.
Soms ervaar ik Hem heel sterk,
en dat is echt heerlijk.
 
Maar er zijn dagen dat ik echt denk:
Heer, waar in hemelsnaam bent U?
Ik voel me zo beroerd...
 
Maar het is juist in die tijden dat je wortels krijgt in God.
Als je gevoel je wijsmaakt dat God ver is,
maar als je leert om van je menselijke beperkte,
onjuiste gevoel over te schakelen op Gods WOord.
 
Als je leert dat GOD VEEL MEER IS DAN JOUW GEVOEL.
 
GOD IS TROUW.
 
Waar je ook doorheen gaat.
Al hebben mensen je verlaten
en heb je het gevoel dat iedereen je in de steek gelaten heeft.
 
Jezus heeft dat gevoel meer gekend dan wie ook.
Hij verloor iedereen die Hem ooit na aan het hart had gelegen.
Zijn beste vrienden verlieten Hem op het ogenblik
dat Hij hen het meest nodig had.
 
Hij beantwoordde niet aan hun eisen
en toen hetmoeilijk werd voor Jezus,
werd het moeilijk voor hen en ze vluchten alle kanten op...
 
Ze verloochende Hem zelfs.
De ene dag zeiden ze: U bent alles voor ons.
De andere dag zeiden ze tegen de mensen:
Ik ken die Jezus niet!
 
Ik weet dat ikzelf ook Jezus zou in de steek gelaten hebben,
toen Hij ineens gevangengenomen werd
en die gemene soldaten met hun getrokken zwaard
Hem in het holst van de nacht omsingelden.
 
Dat is niet niks!
Maar God verliet zijn Zoon niet.
 
Als jij je leven hebt gegeven aan Jezus,
ben je ook een kind van de Vader geworden.
Dan ben je zijn zoon of dochter,
dankzij de Geest van God.
 
En dan is God ook EEUWIG BIJ JOU!!!
Zelfs al ben jou ontrouw, HIJ IS TROUW,
zegt het Woord van God.
 
En wat mooi is, is dat Jezus van zijn vrienden bleef houden,
zelfs al lieten ze Hem vallen op het moment
dat Hij in nood verkeerde.
 
God is veel groter
dan wat er ook maar kan gebeuren in je leven.
Jezus bouwde op zijn Vader.
Dat is jouw en mijn voorbeeld.
 
Hij werd verraden door die mensen
die Hem het meest aan het hart lagen.
Dat is bijna het ergste wat je kan overkomen.
Het gevoel dat God je ook nog eens verlaat
is dan nog een heel niveau erger.
 
Maar God is niet zo ver
als je gevoel je wil wijsmaken.
 
HIJ VOELT MET JE MEE.
 
Niet aleen de Vader, maar denk eens aan Jezus!
Hij is mens geworden en Hij heeft alles
veel meer ervaren dan jij.
En Hij is je weg naar vergeving.
Naar vergeving van hen die je gekwetst hebben,
meer dan woorden kunnen omschrijven.
 
HIJ IS DE VERLOSSER.
 
Laat je niet bedriegen door je verleden
of je gevoel of je gedachten of wat mensen zeggen.
 
Je Vader is vol genade.
Hij is vol ontferming.
Hij is TROUW.
Hij is je Vader.
Hij is het LEVEN.
 
Als je blijft vertrouwen op Hem,
zal Hij je weer laten juichen, als nooit tevoren.
 
HIJ VERLAAT JE NOOIT!!!
 
Vertrouw Hem, die zijn leven heeft gegeven,
opdat jij in eeuwige intieme eenheid met Hem zou zijn.
 
@David Sorensen

Real Life

 

 

Reacties
Aanbidding die de hemel op aarde brengt
 
Beste lezers,
Als we de Bijbel lezen, dan zien we dat God 
enorm machtige dingen doet als zijn volk 
Hem aanbidt in overgave aan de heilige Geest.
 
God wil ons op een niveau van bovennatuurlijke 
aanbidding brengen, waar we in eenheid 
met de engelen Hem verhogen en ervaren.
 
We hebben een heel verkeerd beeld over engelen.
Het zijn geen vage, verre wezens.  Ze zijn hier om ons te helpen!
Net zoals demonen er zijn om ons tegen te houden
om in Gods kracht door te breken, zijn de engelen er 
om ons te leiden om DOOR TE BREKEN 
in de heerlijkheid van God. Ook in onze aanbidding!
De kerk heeft veel te lang op een menselijke, aardse, 
gecontroleerde manier liedjes gezongen. 
 
Het is pas als we door de Geest van God 
gaan aanbidden, dat de hemel in actie komt 
en de hel verdreven wordt.
 
Dat zie je bij Paulus en Silas die in een situatie 
van extreme nood en in martelende pijn, geketend in een kerker, 
God met heel hun hart aanbidden. De hele gevangenis 
begint te schudden en de engelen van God breken 
door de legers van demonen heen die Paulus en Silas 
hadden laten opsluiten. 
 
B I J B E L C I T A A T
 
"Omstreeks middernacht 
waren Paulus en Silas aan het bidden 
en ook zongen zij, tot eer van God. 
De andere gevangenen luisterden toe. 
Plotseling voelden ze de aarde schokken,
zo hevig, dat de gevangenis 
op haar grondvesten schudde. 
 
Meteen sprongen alle deuren open 
en vielen de boeien van 
alle gevangenen af."
(Handelingen 16:25)
 
Dat is een les voor ons, mensen!  Ik geloof met alles 
wat in mij is dat God ons wil leren Hem echt te aanbidden, 
in de Geest. We denken vaak dat we dat al doen, 
maar we zijn echt niet waar God ons wil hebben. 
 
Een aanbiddingsleider is er niet om mooie liedjes te zingen 
of om iets te laten zien van zijn kunnen. Hij (of zij) is 
een dienaar van God die een bovennatuurlijke roeping heeft 
om mensen vrij te zetten in de kracht
van het koninkrijk van God.
 
God is bovennatuurlijk.
Zijn koninkrijk is bovennatuurlijk.
Jezus is bovennatuurlijk.
De engelen en demonen zijn bovennatuurlijk.
Het Woord is bovennatuurlijk.
De gaven van Gods Geest zijn bovennatuurlijk.
Onze geestelijke geboorte is bovennatuurlijk.
Gods werk is door en door bovennatuurlijk!
 
Daarom kan geen enkele menselijk activiteit 
op aarde ooit iets bewerken voor Gods koninkrijk.
Als je kijkt naar de oude profeten in HET OUDE VERBOND 
dan zie je dat zij heel hoge vormen van geestelijke werking 
kenden. Saul stuurde groepen soldaten naar 
het profetenhuis om David te arresteren 
en TELKENS KWAMEN DIE SOLDATEN IN TRANCE 
als ze het huis naderden.
 
B I J B E L C I T A A T
 
"Toen Saul hoorde dat David 
in het profetenhuis in Rama verbleef,
stuurde hij er mannen naartoe 
om hem gevangen te nemen.
Daar aangekomen zagen ze 
de hele profetengemeenschap 
in vervoering, onder toezicht van Samuel. 
 
Ook Sauls mannen werden 
door de geest van God overmand 
en ook zij raakten in vervoering. 
 
Toen Saul hiervan hoorde, 
stuurde hij andere mannen, 
maar ook die raakten in vervoering. 
Saul gaf niet op en stuurde 
een derde groep, maar ook die 
raakte in vervoering."
(1 Samuel 19:19-21)
 
Die intense geestelijke activiteit is zelfs nog maar 
het Oude Verbond, dat volgens de Bijbel veel minder sterk is 
dan het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond was 
het bestel van de wet. Het Nieuwe Verbond, wat nu is,
is het bestel van de GEEST, zegt de apostel Paulus.
 
B I J B E L C I T A A T
 
"Zal dan de heerlijkheid van 
het bestel van de Geest 
niet veel en veel groter zijn? 
 
Het bestel waaronder we 
veroordeeld werden,
was al zo luisterrijk! 
Hoeveel heerlijker
zal het bestel dan niet zijn 
waaronder we van schuld 
zijn vrijgesproken?"
(2 Korinthe 3:8-10)
De wereldwijde New Age beweging is volle bak 
in het bovennatuurlijke, aan de verkeerde kant. 
Maar de kerk kan enkel Gods kracht en verlossing laten zien
als we ons leren overgeven en toewijden 
aan de Geest van God.
 
Zonder angst voor excessen, maar in rust, vrede 
en vertrouwen op de Heer die bovennatuurlijk is. 
Als kinderen die zich geven, in plaats van 
ouderen die piekeren en bekritiseren.
 
B I J B E L C I T A A T
 
"Niet door kracht, niet door geweld, 
maar door Mijn Geest, zegt de Heer
van de hemelse legers."
(Zacharias 4:6)
Dat zegt het Woord al duizenden jaren. Het is tijd 
dat we het gaan leren. Niet door onze menselijke 
inspanningen of wijsheid, maar door de heilige Geest, 
die ook de Heer Jezus leidde.
Het heeft te maken met het loslaten van het aardse, 
wat valse zekerheid geeft. De liedjes (hoe mooi 
en hoe vroom ook!) de controle, het programma loslaten 
en doorgaan in de Geest.
 
We zijn teveel gewend aan het beetje water 
dat druppelt, het stroompje dat ons 
net een beetje vochtig spettert.
 
En dat zien we als Gods kracht. Maar wat gebeurt er 
als het volk van God gaat DOORBREKEN in de aanbidding, 
als we de remmen losgooien en echt doorgaan...
Als een arend die de hoogste toppen overvliegt 
en die naar de heerlijkheid van God zweeft.
 
Drums zijn daarbij een heel belangrijk instrument. 
De duisternis begrijpt dat veel beter dan de mensen van het licht
en het wordt dan ook in diverse demonische muziekstijlen 
gebruikt om mensen in een verkeerde geestelijke 
dimensie te brengen. 
 
Maar drums zijn door GOD gegeven,
niet door de duisternis.
 
Het wordt misbruikt door het kwaad, 
maar het is een geschenk van God aan zijn geliefden!
Het Woord zegt:
 
B I J B E L C I T A A T
 
"Eer God in zijn heilige hemel,
eer hem om het machtige firmament,
om zijn krachtige daden,
om zijn onmetelijke grootheid.
 
Eer hem met hoorngeschal,
met harpen, lieren en trommen,
eer hem met vreugdedansen,
met spel op gitaren en fluiten,
sla de bekkens,
de luidklinkende bekkens.
 
Laat alles wat adem heeft
de lof zingen van de Heer."
(Psalm 150:6)
 
Ik herhaal deze laatste oproep nog eens, omdat het 
zo belangrijk is. Alles wat adem heeft betekent: 
alles wat trillingen in de lucht veroorzaakt, 
dus alles wat  geluidsvibraties  maakt.
 
Laat alles wat adem heeft
de lof zingen van de Heer.
 
Ik geloof dat drums een centraal instrument zijn 
voor krachtige lofprijzing, omdat ze een kracht, een dynamiek 
en een ritme hebben die andere instrumenten 
niet kunnen bewerken.
 
Elk instrument heeft zijn eigen doel.
Daarom is het zo belangrijk dat 
ALLES WAT ADEM HEEFT  de Heer prijst.
 
God wil ons hogerop krijgen, veel hoger.
In de VRIJHEID. Want het gaat OM VRIJHEID.
Laat de Geest van God je hogerop brengen. 
We zijn HEMELSE KINDEREN, niet aards. 
We zijn geestelijke wezens, door de Geest geroepen 
om de hemel te ervaren en de hemelse kracht 
op aarde vrij te zetten, door de Geest van God.
 
Daarom zei Jezus tegen zijn volgelingen:
 
 
B I J B E L C I T A A T
 
"Bid als volgt:
Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel...
(Mattheus 6:10)
 
We hoeven niet overgeestelijk te zijn of geestelijke reuzen te zijn,
neen niets daarvan. Het geheim ligt hierin: 
 
Als eenvoudige kinderen. 
Simpel, klein, echt, zonder hype, 
zonder opzweperij. Maar volle bak!
 
Veel te vaak houden we ons in, als de wind van God 
begint te waaien. Maar God wil ons laten dooooorgaan! 
Doorgaan, doorgaan, hoger, verder, sterker en dieper 
in de ritmes, de dans, de muziek, de aanbidding, 
tot de wervelingen van de hemel op de aarde komen 
en de mensen een feest beleven samen met God. 
 
Joeheee...
Veel groetjes!
David en Renate Sorensen
Real Life -  http://www.real-life.nl
 
Lees nog eens dit mooie bijbelvers:
 
 
B I J B E L C I T A A T
 
"Laten wij zingen voor de Heer,
hem  uitbundig toejuichen,
hij is voor ons een rots,
hij is ons behoud!
Laten wij naar de tempel gaan,
hem hulde brengen,
uitbundig toezingen.
Want de Heer is een groot God,
een machtig koning,
groter en machtiger
dan alle goden.
Hij beheerst de diepten der aarde,
de toppen van de bergen.
Zee en land behoren hem toe,
hij heeft ze gemaakt.
Kom,
laten wij neerknielen,
ons buigen,
ons neerwerpen voor de Heer.
Hij heeft ons gemaakt.
Hij is onze God,
wij zijn zijn volk;
hij is de herder,
wij zijn de kudde."
Psalm 95

 

reageer | bewerk | geef kudos | verstuur | kopieer | bekeken x 170

Geniet van God! Religie/Christendom | Life Letter | 23 Februari 2010 | 06:46:44
Geniet van God!
 
We groeien op in een wereld vol haast, drukte en onechtheid. Daarbij leren we niet om werkelijk te ontspannen en te genieten van de dingen die ons intens gelukkig maken. Vaak lijkt het zelfs bijna onmogelijk om te genieten en geluk in ons hart te laten stromen.
 
Maar toch kan het.
Mijn eigen leven is meestal ontzettend druk. Temidden van al die drukte wil God dat ik tijd neem om te genieten.    Genieten van Hem, van mijn vrouwtje, van zijn zegeningen… Maar dikwijls ga ik gewoon door. En dan is het te laat. Het gevolg is dat ik gespannen en oververmoeid word en de vreugde van Gods nabijheid verlies.
 
Maar ik doe mijn best om daar verandering in te brengen. Hoewel het soms niet makkelijk is om telkens weer te kiezen voor het goede, omdat ik zo makkelijk de neiging heb om mijn eigen weg te gaan, blijf ik vechten om goede beslissingen te nemen.
 
Want God heeft me geleerd dat Hij echt wil dat ik gelukkig en vol vreugde ben.
 
God wil dat je geniet
 
Wist je dat God er zelf ook van geniet als jij geniet? Hij is je Vader en je Vriend die veel meer met je meeleeft dan je beseft. Hij is de Geest, die IN jou is. Als jij lijdt, lijdt Hij mee. Als jij lacht, dan is Hij blij. Daarom zegt Jezus: "Als je hongerigen voedsel geeft, dan geef je MIJ te eten. Als je naakten kleedt, dan kleedt je MIJ". Hij is verbonden met de mens, in een veel grotere mate dan we beseffen. Vooral met zij die lijden.
 
HIJ is jouw Vriend, die met je meeleeft en die geniet als jij geniet.
Hij bidt door je heen, Hij wil met je dansen en Hij kan al wat Hij heeft door jou heen laten stromen. Dat geldt ook voor het goede, waarvan hij wil dat je geniet.
 
God wil dat we genieten van het goede. En boven alles wil Hij ons leren om intens te genieten van Hem.
Omdat Hij uiteindelijk nog beter is dan al het goede dat Hij geeft. Hij is immers de Bron waar het vandaan komt. Daarom verlangt Hij dat we leren om met heel ons hart te genieten van Hem.
 
In een wereld waar we geleerd worden om op een nuchtere, verstandelijke manier met God om te gaan, is dat voor velen iets wat haast onmogelijk lijkt. Velen die dit lezen kennen God niet op een intieme manier. Onze gebeden zijn soms zo verstandelijk, zo beredeneerd, zo overdacht. We menen het wel, maar God blijft eigenlijk ver van ons gevoel. Diep vanbinnen blijven we leeg en onvoldaan.
 
Denk aan de hemel...
 
Veel mensen hebben geen idee wat God eigenlijk voor ons weggelegd heeft. Besef je dat de hemel voor ieder kind van God puur genieten, zuiver geluk en onverklaarbare vreugde zal zijn? Genieten tot en met. Intens en onbeschrijflijk.
 
God houdt ervan als wij genieten. Hij is een liefhebbende Vader, die blij is als zijn kinderen blij zijn. Hij heeft het goede in overvloed voor je weggelegd. Ondanks vervolging, strijd en worstelingen. De vraag voor ons allemaal is: hoe kunnen we leren Gods overvloedige goedheid, zijn verzadigende liefde en zijn levenskracht ontvangen?
 
Een van de gemakkelijkste manieren is door te rusten in Hem.
Door je lasten en je schuld af te leggen bij het kruis en gewoon heerlijk tot rust komen in Hem.
Alsof je drinkt van God. Bijna letterlijk. Het is gemakkelijk. En juist daarom is het voor velen erg moeilijk.
Maar geef het niet op als je er eerst wat moeite mee hebt. Genieten van God is een ideaal medicijn voor pijn, waar we allemaal mee zitten. Zelfs de meest volwassen christen loopt regelmatig verwondingen op. Onze omgeving is
nu eenmaal zo hard. We zijn vaak gewend om ermee te leven.
 
Maar God wil ons omhelzen. Hij wil ons vrij maken van de pijn en de lasten.
 
Je kunt het vergelijken met een bad. Als je een bad laat lopen, lekker warm, liefst met gezellig badschuim, een leuk muziekje en wat kaarsjes erbij, eventueel met ontspannende badolie als extraatje, dan kun je daarin heerlijk tot rust komen. Je wordt ondergedompeld in het warme water en al je vuiligheid wordt afgewassen.
 
Zo is het ook met God. Alleen veel beter. Door tot rust te komen in Hem en zijn liefde in je hart te ontvangen, laat je zijn Geest diep doordringen in je leven. Je legt al je hardheid af, geeft je volkomen over en nodigt Hem uit om als een heerlijke wind van liefde, vreugde en vrede om je heen te bewegen.
 
Op zo’n uitnodiging gaat de almachtige Geest van God altijd in. Met groot plezier. Omdat Hij dit van je verlangt: jou liefhebben, jou koesteren, jou doordrenken met zijn vrede, je lasten, je pijn en je frustraties van je wegnemen. In plaats daarvan geeft Hij je zijn hoop, frisse levenskracht en nieuwe inspiratie. Hij ademt letterlijk zijn liefde en zijn leven in je binnenste.
 
Niet zweverig, maar nuchter
 
Het klinkt nogal verheven en voor sommigen wellicht overdreven. Maar het is zo nuchter als wat. Het is gewoon… open zijn voor God. Je hardheid laten verzachten, je eigen bijbelse leringen even opzij zetten, de drukte van mensen om je heen even vergeten, en Hem toestaan om je te wassen.
 
Hij neemt er graag wat tijd voor. Omdat Hij weet hoe diep veel dingen gaan in je hart.
 
Dan omhelst Hij je, als een warme deken, als een wind van lieflijke vrede, als een golf van liefde. Hij is oneindig machtig, heilig, ongenaakbaar en groot. Maar tegelijkertijd is Hij teder, zacht en lieflijk voor zij die Hem werkelijk vrezen en beminnen.
 
Heb je last van verdriet, spanning, schuldgevoel? Ga liggen en rust in God. Nodig Hem uit om je te koesteren.
Geniet van God...
 
Het geneest je meer dan wat ook. Hij kust je hart, Hij omgeeft je van voor en van achter, van onder en van boven. Je pijn kan wegvloeien. Misschien begin je wel gigantisch te huilen. Laat het maar gebeuren. We zijn zo gewend om hard te zijn. Om door te bijten. Om te strijden tegen de druk van een leven in een wereld vol kwaad. Maar als je kunt ontspannen en jezelf overgeven aan God, dan omhelst Hij je en koestert Hij je. Dan vloeit je verdriet weg en geeft Hij je zijn stralende vreugde.
 
Het is genezend, inspirerend, versterkend.
 
Daar krijg ik vaak de beste inspiratie. God onderwijst me wanneer Ik gewoon lig te genieten van Hem. Veel doe ik niet. Moet jij ook niet doen. Rusten. Vrede. Overgave. Stilte. Ontvang Hem. Laat Hem toe. Bemin Hem. Aanbid Hem. Geniet van zijn lieflijke aanraking.
 
Laat Hem het vuil van je hart wegspoelen.
 
Soms heb ik wel een half uur nodig voor ik echt tot rust kom. Mijn gedachten gaan soms zo druk heen en weer. Maar ik geef het aan Hem. Belangrijke dingen die ik me herinner, schrijf ik op. Dan ben ik ervan af en kan ik weer genieten.
 
Vaak met een zacht muziekje, instrumentaal of met woorden die Jezus liefhebben of die spreken over zijn liefde voor mij. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk dat soms is.
 
Er zijn dagen dat ik het liefst heel snel zou willen doorwerken en God niet echt heel mijn hart geef. Teveel te doen. ‘Vader. Ik hou van U, maar ik moet echt doorwerken’. Dat vindt Hij niet erg. Maar als ik dan achter mijn computer zit of achter het stuur van mijn auto, of zelfs wandel op straat
of in de winkel, dan geniet ik van Hem.
 
‘Heer, ik hou van U’. Je kunt het altijd en overal doen.
 
Ik weet dat het voor sommigen vreemd kan klinken. Misschien zelfs wat overdreven. Te romantisch. Maar God is de meest machtige, indrukwekkende,
ontzagwekkende Persoon die er is. Voor zijn vijanden is Hij een verterend vuur. Hij is woest op het kwaad en Hij haat de zonde. Maar voor zij die zich door Hem laten reinigen is Hij een bron van liefde, leven en vreugde.
 
Hij is een open hart en open armen, vol verlangen om ons te overladen met Zichzelf.
 
Er is niets wat heerlijker is. Ik blijf het zeggen. Mijn vrouw hoort het vaak uit mijn mond. ‘God is zo heerlijk’. Hij is zo fenomenaal. Zo rijk, zo gevarieerd. Hij geeft puur vuur, krachtige passie, vrijmoedigheid en strijdlust… en Hij doordrenkt ons met tedere rust, intieme liefde, genezende balsem.
 
Leer rusten in Hem.
Bewaar het als een geheim in je hart.
 
Wees niet bang
 
Denk niet dat je raar bent, als je op de grond gaat liggen, op de bank of op je bed, om te genieten van God. Hij wil niets liever. Het is abnormaal en zelfs bizar als je God alleen met je verstand aanbidt. ‘Hoezo, God is toch liefde?’ denken de engelen dan, als ze je zo bezig zien. Waarom ben je dan alleen maar met je verstand bezig?
 
Ben je bang misschien? Bang voor Gods aanraking? Bang voor intimiteit? Bang voor liefde? Dat kan. Maar geef het over. Laat je wapens zakken en geef Hem de sleutel tot je hart. Dan zal Hij als een zachte lentebries je tuin doorwaaien en frisse zaadjes planten in je grond. Zaadjes van liefde, geluk, vrede en vertrouwen.
 
Dan zul je groeien, bloeien en vrucht dragen.
 
‘Blijf in mijn liefde’ zei Jezus, ‘dan zul je veel vrucht dragen’. Ik wens je van harte toe dat je het mag leren ontvangen. Het is een geheim. Omdat velen het niet kennen, niet durven of gewoon te trots zijn (!).
 
Maar voor zij die echt ontzag hebben voor de almachtige God, is zijn heerlijke liefde het mooiste dat er bestaat. Hou het vast en breng het in praktijk. Geniet van God. Laat Hem toe. Bemin Hem. En laat zijn leven je binnenste zachtjes vullen.
 
Hij wil niets liever…
 
Wat als je niets ervaart? Geeft niets. God kent je hart. Sommigen voelen Gods nabijheid heel duidelijk, terwijl anderen anders in elkaar zitten en meer moeite hebben om God te voelen.
 
Dat geef echt helemaal niks. Het belangrijkste is dat je tot rust komt
en je hart op Jezus richt, of op de Vader in de hemel. De heilige Geest helpt je daarbij. Je zult merken dat het een bijzonder goede uitwerking heeft op je dagelijks leven. Zelfs als je niets voelt terwijl je rust bij God, zul je de zegenende invloed ervan toch merken in wat je doet.
 
Want of je het nu voelt of niet: als jij God vraagt om jou te vullen met zijn Geest dan zal Hij dat doen. Hij belooft het in in zijn Woord.
 
Doen!
 
Gods woorden
 
Lees deze teksten alsjeblieft aandachtig. Neem tijd, voor het mooiste en belangrijkste wat er is: Gods eigen woorden. Als je dat doet, komt er leven, kracht en vrede in je hart.
 
Hij geeft kracht aan zij die uitgeput zijn, en aan zij die niet sterk zijn, vermeerdert hij macht. Zelfs de jongeren zijn uitgeput en vermoeid,
en jonge mannen vallen volledig. Maar zij die wachten op God die kracht geeft, zij stijgen op met vleugels als van een arend zij rennen en worden niet vermoeid, zij gaan door en vallen niet flauw.
Jesaja 40: 29-31
 
Als je vermoeid en bedrukt bent, kom dan bij Mij. Ik zal je rust geven.
Matteus 11:28
 
Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water u it uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.
Johannes 7:38
 
In de wildernis zullen bronnen opwellen en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen.
Jesaja 35:6
 
Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt. Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen. Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat. Psalmen 37:4-7
 
Ik heb gezien wat zij doen, maar toch zal Ik hen genezen! Ik zal hen leiden en troosten, hen helpen met berouw hun zonden te belijden. Vrede, vrede voor hen, dichtbij en veraf, want Ik zal hen allemaal genezen. Maar zij die Mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee die nooit stilligt, maar altijd modder en vuil opwoelt.
Jesaja 57:18-20
 
De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg, waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.
Psalm 23:1
 
Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot, zo rustig voel ik mij van binnen.
Psalm 131:2
 
Weet dat de Heer de heilige heeft apart gezet voor zichzelf. De Heer hoort mijn roepen naar Hem. Zeg in je hart: 'Beef en zondig niet',
terwijl je op je bed ligt, en wees stil. Psalm 4:3-4 (letterlijke vertaling)
Reacties
De mens is voortdurend op zoek naar zijn identiteit: ‘Wie zijn wij en waar komen wij vandaan?’. Voor wie niet gelooft in de Schepper is dit een nooit eindigende zoektocht. Maar in plaats van het wetenschappelijk bewijs voor onze oorsprong in de natuurwereld te zoeken, zou onderzoek naar de plaats van de mens, temidden van alle andere wezens, tot een ander resultaat kunnen leiden. Want het valt niet te ontkennen dat de mens uniek is in de natuurwereld. De Bijbel vertelt dat wij hier niet toevallig zijn, als het product van een langzame ontwikkeling uit andere, primitievere wezens, maar dat God de mens naar Zijn plan heeft gemaakt:

“En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)

Dat dit geen primitief idee is, uit een ver verleden, toont het geloof van de Here Jezus en de apostelen. Zij geloofden dat God verantwoordelijk is voor alle leven en dat alle mensen zijn voortgekomen uit dit eerste mensenpaar (Matteüs. 19:4; 1 Korintiërs 11 :7; Jakobus. 3:9). Maar wat wordt er bedoeld met: ‘naar ons beeld, als onze gelijkenis’? De mens heeft in bepaalde opzichten een gelijkenis met zijn Schepper. Met de schepping van de mens heeft God iets van Zichzelf ‘gereproduceerd’ en er moet iets van God in de mens te herkennen zijn. Wanneer deze later zelf nageslacht voortbrengt, legt hij op zijn beurt zijn eigenschappen daarin; het zijn afdrukken van zijn wezen:

“Adam … verwekte (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld”. (Genesis 5:3)

Hiermee worden echter niet meer het beeld en gelijkenis van God bedoeld, maar de mens zoals Adam geworden is: zondig in het vlees, zodat hij de heerlijkheid van God niet in zich draagt. Wanneer dit voor altijd was voortgegaan, zou Gods scheppingswerk een hopeloze mislukking zijn. God zei echter dat het goed was wat Hij had geschapen. In zijn alwetendheid moet Hij gezien hebben dat er uiteindelijk wel mensen met de heerlijkheid van zijn beeld en gelijkenis zouden zijn:

“Want allen hebben gezondigd en derven (lopen mis) de heerlijkheid van God”.

“… juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid”. (Romeinen 9:23)

“Wij dan ... hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God”. (Romeinen 5:1-2)

Het natuurlijke nageslacht van Adam kan Gods heerlijkheid niet weerspiegelen. Dit is een voortdurend vraagpunt van gelovigen aan God. David vroeg zich in een Psalm af welke verklaring er is voor die hoge plaats van de mens in Gods onmetelijke heelal, en de schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst op de vervulling van Gods plan met ons in Christus Jezus:

“Wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond”. (Psalm 8:4-9)

“… maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond”. (Hebreeën 2:6-9)

In de persoon van Jezus heeft God uit de mensheid een nieuwe mens verwekt, die deze heerlijkheid van God wel draagt en weerspiegelt. De apostelen getuigen in de evangelieverslagen en brieven van wat zij hebben gezien en ervaren van deze ‘zoon des mensen’, de mens bij uitnemendheid:

“Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid”. (Johannes 1:14)

“Deze de afstraling van zijn heerlijkheid, en de afdruk van zijn wezen” (Hebreeën 1:3)

Zij hebben twee kanten van Hem gezien: zijn gestalte als dienstknecht, die volmaakt de wil van God deed, en zijn verheerlijkte gestalte toen zij met Hem op de berg waren (Lucas 9:29; 2 Petrus 1:16). Zijn verheerlijking was een voorproef van wat Hij zou ontvangen, wanneer Hij de wil van zijn Vader tot het laatst zou doen. Hierin is Hij het voorbeeld voor wie in Hem gelooft:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen …heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd” (Filippenzen 2:5-9; vergelijk Romeinen 8:5-7).

Door verbondenheid met Christus Jezus, en in hun leven dezelfde gezindheid te tonen als Hij, kunnen ook andere mensen deel krijgen aan dezelfde natuur en dezelfde heerlijkheid weerspiegelen als Hij:

“Want het voegde Hem…dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden zou volmaken”. (Hebreeën 2:10)

“Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus”. (2 Tessalonicenzen 2:14; 1 Tessalonicenzen 2:12; vergelijk 2 Timoteüs 2:10)

“En wij allen, die … de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid …”. (2 Korintiërs 3:18)

Wanneer dit werkelijkheid is geworden, zal Gods doel met de schepping zijn bereikt. Dan zijn de mensen als Zijn zonen, dragen zij Zijn beeld en zal de aarde van Zijn heerlijkheid vol worden:

“En gelijk wij het beeld van de stoffelijke (Adam) gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse (Christus) dragen”. (1 Korintiërs 15:49)

“… met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God … maar ook wij zelf…zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap… Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”. (Romeinen 8:19-30)

“Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”. (Openbaring 21:7)

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij (Christus) zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen …”. (1 Johannes 3:2)
 
Bron onbekend
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl