Planet Earth
Planet Earth
 
 
 
 
 
  
De Schepping:  Een Paradijs.
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;* 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. ) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. ’
 
Genesis 2 : 1 - 17
 
 
 
 
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij
als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee
toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee
naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur
en toont aan ons de schoonste dieren.
In tinten kleurrijk en zo puur
die ’t levend schilderij doen sieren.
God wijst ons naar de hoogste top
de bergen met besneeuwde flanken.
Hij neemt ons mee de heuvels op
maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet
moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.
Voor wat de Schepper aan hem biedt
en wat wij uit Gods hand verkrijgen.
Want rentmeesters zullen wij zijn
die aangesteld over Gods gaven.
Getrouw aan Gods gestelde lijn
zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet
de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet
verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit
haar te bewerken te bewonen.
Om van ’t ons aangereikt bezit
de Heer de rijke vrucht te tonen
.
 
 
Justus van Tricht
 
 
 
 
 
De Schepping God's.

Vader, als ik
naar Uw Schepping kijk,
dan voel ik mij nietig
maar ook rijk !
Boom-vogel,
 bloem-vlinder,
 zonder tal,bevolken met
hun kleurenpracht 't dal.

Men zingt en fladdert
 in eigen taal,
over Uw Goedheid
voor allemaal.
Er komt geen eind
aan hun mooi gezang,
zij doen dit allen,
een leven lang.

Wanneer een eind komt
 aan hun leven,
worden zij aan
'd aard terug gegeven.
Zij zijn tot voedsel
van de wormen,
die wortels van
de boom omvormen.

De boom ontvangt
voedsel voor zijn tak,
en vormt weer
een prachtig bladerdak.
In de schaduw
van dit gebeuren,
zit ik, genietend
van de kleuren.

Vanaf een
eikenhouten bank,
Breng ik de Grote Schepper
eer en dank !
 
Bron: onbekend
 
 
tropical.gif Animated Water image BlueOpal7
 
 
Paradijs op aarde
 
Paradijs op aarde.
Van zeer grote waarde.
Kan niet alles beloven.
En bekost stofen.

Bloemen in je haar.
Vriendelijk gebaar.
heerlijk zingend door de lucht.
Alsof ik even vlucht.

Paradijs op aarde.
Waar we al het mooie bewaren.
Genieten van de zondeloze lucht.
Weg kruipen voor realiteit.
Ik vlucht!!!
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
Paradijs
 
Ik heb het paradijs gezien
in al haar glorie en al haar rijkdom
Eventjes werd ik één met haar,
eventjes later was de tijd om

Langzaam gleed ik weg
langs de wijzers van de klokken
Mijn lichaam werd een hagelsteen
omringd door witte vlokken

Ik heb het paradijs gezien
...maar niemand wil me geloven
Ze stoppen me vol met giftige pillen
die m'n zintuigen verdoven

Maar het paradijs was echt
nog veel echter dan dit leven ooit zal wezen
Eventjes werden de poorten geopend
die uit de grond waren verrezen

Onze adem was zilver en goud en brons
woorden dreven in wolken van dons
Engelen susten me zachtjes in slaap
Tot de goede hoop voor me weg werd gekaapt

'Ik heb het paradijs gezien, mijn ogen omarmen geen leugens
Verrukt als een vlinder,
fladderde ik vrolijk door de open velden van vreugde

Ik heb het paradijs gezien
en nu moet ik daar voor betalen
Tot in de eeuwigheid wacht ik op de dag
dat de engelen me weer komen halen.

door: PeterBezemer
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
   
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone

De rivier van leven

De rivier van leven

 
Ontdek de levensveranderende rivier van God, die genezing, 
zuivering en nieuw leven brengt, overal waar ze komt.
 
Beste lezers,
God legt heel duidelijk op ons hart om middagen te houden 
waarin we mensen leren om veel dieper in de rivier 
van Gods liefde en kracht te komen.
 
De Bijbel spreekt veel over de RIVIER VAN LEVEN, 
die stroomt in de stad van God, in de mensen van God, 
en die zuiverheid en genezing brengt.
 
Jezus sprak over de stromen van levend water,
maar hoeveel mensen kennen die ervaring ECHT?
 
God wil ons leren leven in de heilige Geest, 
die deze rivier laat stromen. De stromen die ons hart
reinigen en genezen en die ons VRIJ maken
van de leugens van de duisternis.
 
God heeft ons bedoeld 
om te leven in zijn rivier.
 
In het boek Ezechiel (hoofdstuk 47) ziet de profeet 
een visioen van deze rivier. Hij ziet de rivier
vanuit de tempel de wereld in stromen.
Ezechiel ziet dat deze rivier de Dode Zee zuivert en als gevolg 
ontstaat er overal een overvloed aan nieuw leven. 
 
De betekenis van deze beelden is als volgt: 
de zee is een symbool voor de mensheid, de wereld. 
De rivier is de Geest van God. De tempel ben jij. 
Wij zijn Gods woning, zegt de Bijbel heel duidelijk.
 
Vanuit jou en mij wil de Geest van God
stromen van zuivering en genezing brengen.
 
Het is Gods diepe verlangen dat we veel meer 
leren leven in die rivier van God en dat we een kanaal 
van deze stromen worden. Dat zijn gaven van genezing 
en bevrijding door ons heen de zieken en gebondenen 
gaan veranderen. Dat is Gods duidelijke wil. 
 
Dat is de rivier die uit de tempel 
naar de wereld stroomt (zie Ezechiel 47).
 
Om die reden geloven we dat God het op ons hart legt 
om af en toe middagen te organiseren, die heten: 
RIVERS OF LIFE. 
 
Tijdens deze middagen willen we echt de Geest van God 
alle ruimte geven, om ons te veranderen en 
om ons te zuiveren en te genezen, zodat zijn leven 
door ons heen kan beginnen stromen.
 
God wil ons leren heel gevoelig 
te worden voor zijn Geest.
 
Dan pas kunnen we leren God door ons te laten werken. 
Dan kan Hij zijn grote wonderen en nog veel meer,
door ons heen doen. 
 
Enerzijds gaan we een diepe en profetische tijd 
van aanbidding hebben, die werkelijk totaal anders is 
dan alles wat je ooit in de kerk hebt meegemaakt. 
 
We laten de controle los en durven de Geest de ruimte te geven. 
Hij wil ons in de heerlijkheid van God brengen. 
Dat kan niet gebeuren door menselijke liedjes te zingen, 
maar door ons te laten leiden door de Heer Zelf. 
 
 
 
Dat is een spannend avontuur. 
Als je dat durft, ben je van harte welkom.
 
Naast aanbidding willen we de gave van profetie 
vrijuit laten stromen, om bemoediging, hoop, troost 
en opbouw te brengen. God spreekt heel duidelijk 
door zijn profeten heen en wil jou ook zijn hart laten horen,
over je toekomst en je huidige leven. 
 
God wil je bevrijden van de dingen die je belemmeren
en je echt zegenen, om een zegen te zijn voor anderen.
 
We leven in een tijd van diepe duisternis, 
maar Gods Woord zegt juist dat in de tijd 
waarin diepe duisternis de aarde bedekt, 
Gods licht heel sterk schijnt op zijn volk.
 
B I J B E L C I T A A T
 
Sion, sta op, ga het licht tegemoet.
De Heer komt in al zijn majesteit,
als het aanbrekende ochtendlicht.
De aarde is in het donker gehuld,
dichte duisternis bedekt de volken.
 
Maar voor u zal de zon opgaan:
de Heer verschijnt in al zijn majesteit.
 
Volken en koningen gaan naar u op weg,
naar het stralende ochtendlicht. 
(Jesaja 60:1-3)
 
Gods roep is duidelijk:
 
Sta op en laat je 
beschijnen door mijn licht.
 
Ik wil je van harte uitnodigen om te komen. 
Al moet je er een paar uur voor rijden, 
het kan levensveranderend zijn. Echt waar. 
Laat je onderdompelen in de rivier van God.
 
reactie 1 | bewerk | geef kudos | verstuur | kopieer | bekeken x 614

Kan een kind zijn Vader horen? Religie | Life Letter | 08 November 2009 | 12:48:34
Kan een kind zijn Vader horen?
Is het mogelijk voor een kind van God om de stem van de hemelse Vader te horen? Kan een christen de stem van zijn God verstaan?
Al in het allereerste begin van de Bijbel zie je iets wat God kenmerkt: Hij spreekt. Hij schiep de hele schepping met zijn gesproken Woord. Hij sprak en het was er (Genesis 1). Dat geldt voor alles wat bestaat.
Door het Woord van God is alles geworden wat geworden is (Johannes 1:1-5).
Een kenmerk wat de mensen boven de dieren verheft, is de taal. Mensen kunnen spreken op een manier die voor dieren onmogelijk is. Hoewel dieren ook een beperkte vorm van communicatie hebben, die soms zelfs zeer complex en mooi kan zijn, kan het niet tippen aan de bekwaamheid van de mens om zijn diepste emoties en gedachten te uiten in duizenden verschillende woorden, in een verscheidenheid aan talen.
God maakte ons naar zijn beeld. Een belangrijke waarheid van de Bijbel is Gods verlangen om relatie met de mens te hebben. Dat is namelijk de eerste en voornaamste reden dat Hij ons schiep: om alles van zichzelf met ons te delen. Hij wilde zijn diepste gedachten delen met iemand die net als hijzelf kon nadenken en dromen, een vrije wil had, kon creëeren en ontwerpen en gevoel had voor schoonheid, in muziek en beeld. Een mens die bijna aan God zelf gelijk zou zijn. Daarom zegt de Bijbel ook, en Jezus Christus haalt dit vers zelfs aan, dat de mensen ‘goden’ genoemd worden (Psalm 8:5, Psalm 82:6, Johannes 10:34).
God wilde relatie met iemand die veel meer is dan een robot of een dier, dat slechts handelt volgens voorgeprogrammeerde systemen.
God wilde iemand met wie hij werkelijk vriendschap en liefde kon ervaren op een diep, persoonlijk en geestelijk niveau.
Daarom sprak God ook meteen heel uitgebreid met Adam, de eerste mens. Genesis vermeldt dat God ‘s avonds bij Adam kwam om samen met hem te wandelen in de Hof (Genesis 3:8).
Wat een teken van vriendschap!
Doorheen de Bijbel zie je dat dit verlangen van God naar persoonlijk contact met de mens steeds weer benadrukt wordt. Van Abraham, doorheen Mozes tot Jezus en zelfs bij de apostelen zie je dat God spreekt, dat hij pogingen doet om door te dringen tot het hart van de mens en dat Hij intens lijkt te verlangen naar het ontwikkelen van een hechte vriendschapsband met ons.
Daarom ook werd hij zelf een mens en wandelde hij als één van ons onder de mensen. Tegen zijn leerlingen die Hem zagen als ‘De Grote Meester’, zei Jezus dan ook: “Jullie zijn niet mijn slaven, maar Ik noem jullie mijn vrienden” (Johannes 15:15).
Gods liefde voor de mens en zijn verlangen om alles wat hij heeft met ons te delen wordt volmaakt tot uiting gebracht door zijn uiteindelijke doel: de bruiloft van God met de mens (Jesaja 62:4, Op. 19:7). Het huwelijk van Jezus Christus, die de volheid van God draagt, met de mensheid die God liefheeft boven alles.
Dat is Gods uiteindelijk doel. De meest intense en meest verregaande vorm van romantiek en liefde die er bestaat.
God die met de mensheid trouwt, zoals een jongen met zijn meisje zich voor eeuwig met elkaar verbinden.
Bij een aantal personen in de Bijbel wordt duidelijk gezegd dat ze zo’n band met God hadden, dat ze zijn persoonlijke vrienden werden genoemd. Abraham en Mozes zijn slechts twee bekende voorbeelden (Psalm 90:1, Romeinen 3:10, Galaten 5:18).
Mensen van deze tijd kunnen de neiging hebben om op te zien naar dat soort grote mannen van God uit de oudheid. Toch spreekt God daar in zijn Woord heel anders over. In de brief van Jakobus zegt God ons over de grote profeet Elia bijvoorbeeld: ‘Elia was maar een gewoon mens zoals wij. Daarom kunnen wij dezelfde kracht en omgang met God ervaren als Elia’ (Jakobus 5:17 geparafraseerd). Concreet wordt dit genoemd in het verband van bidden voor zieken.
Wij hebben echter de neiging om te denken dat God enkel op een persoonlijke wijze omging met de grote mannen en vrouwen in de Bijbel. Nochtans zegt de Bijbel zelf dat wij allemaal in een tijd leven die wordt gekenmerkt door een veel grotere heerlijkheid, dan deze van Mozes, die op de berg Gods heerlijkheid zag. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiers dat de heerlijkheid die Mozes ervoer in het niet valt, bij de heerlijkheid die wij kunnen ervaren door onze open relatie met God doorheen Jezus (2 Kor. 3:7-18). Door het offer van Jezus is er namelijk een volkomen vrijheid gekomen in het naderen tot God.
Er is niets meer wat tussen ons en Hem in staat... Het is zelfs zo dat God nu met zijn Geest in ons is. Hoeveel dichter kun je nog naderen tot God?
Vroeger woonde God in stenen gebouwen. Nu woont Hij in ons. Vroeger moesten mensen allerlei offers brengen voor hun fouten. Nu zijn we volkomen en voor eeuwig bevrijd door het offer van God zelf: zijn Zoon die voor ons stierf.
Het gordijn van de tempel is weggescheurd. De opening is er.
Daarom is het nu voor elk kind van God mogelijk om een zeer persoonlijke band met zijn hemelse Vader te ervaren. Vroeger leefden mensen immers ver van God, door de zonde in hun hart. Mensen waren afhankelijk van woorden van God die opgeschreven waren op stenen tafelen en op papieren rollen. Nu niet meer. Nu leven we in het verbond van Gods Geest, waarin het kenmerk is dat we niet langer moeten leven naar wetten en regels die opgeschreven zijn, maar dat we mogen leven door de Geest van God die in en bij ons is (Galaten 5:25).
Het verlangen van God om tot ons te spreken wordt in dit nieuwe verbond zeer goed duidelijk als je kijkt naar wat de Geest van God doet in de kerk: Hij geeft ons zijn bovennatuurlijke gaven (1 Kor. 12-14). De Bijbel zegt dat er één gave is die veel belangrijker is dan alle andere.
Welke gave is dat? De profetie! Het persoonlijke, letterlijke, plaatselijke spreken van God. De stem van God midden in zijn volk (1 Kor. 12-14:5).
Deze gave is zelfs zo krachtig, zegt Gods Woord dat het mogelijk is, om ongelovige bezoekers met deze gave te doorlichten, ze te laten zien dat God hun hart kent en ze zo op hun knieën te krijgen voor God.
Dat is de kracht van deze gave.
‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, maar vooral naar het profeteren’, zegt God in zijn Woord (1 Kor. 14:1). Wat een opdracht. Dit maakt duidelijk hoe sterk Gods verlangen is, om heel persoonlijk tot ons te spreken, middenin onze specifieke levens en omstandigheden.
God wil niet dat we leven als mensen die onder het oude verbond staan, mensen die afhankelijk zijn van een geschreven wet. Alles wat Gods Woord ons leert, wijst naar deze ene werkelijheid: Gods verlangen om persoonlijk en actief aanwezig te zijn onder zijn volk (Ezechiël 36:26-28).
Kan een kind van God dus de stem van zijn hemelse Vader verstaan? Zeer zeker. Dat is zelfs een basislering uit het Nieuwe Testament!
Het zou trouwens absurd zijn als je wel de stem kunt vertaan van een ander mens die BUITEN je staat en niet in staat bent om de stem van GOD te verstaan die IN je is.
God is dichter bij ons dan wie dan ook. Daarom is het maar meer dan normaal dat we zijn stem kunnen verstaan.
Waarom horen dan zo weinig christenen Gods stem?
Ik geloof dat dit meerdere redenen heeft. De hoofdreden is wellicht dat we veel te druk zijn met ons eigen leventje, met onze eigen ‘christelijke’ bezigheden, met onze eigen bijbelstudie, met onze eigen kerkstructuren, met onze eigen verlangens.
Hoewel we zeer christelijk lijken aan de buitenkant, is ons hart niet op God afgestemd om echt naar ZIJN stem te luisteren. Door de drukte waarin we onszelf verstoppen, of waardoor we ons laten overweldigen elke dag, is ons hart niet op Gods stem afgestemd. Net zoals een radio die niet op de juiste frekwentie afgestemd is.
We stellen absoluut de verkeerde prioriteiten.
Hoe vaak horen we niet dat vergaderingen van kerkleiders voor 99 procent bestaan uit palaveren en discussiëren en slechts voor 1 procent (als het al zoveel is) uit gebed?
Dat is nogal een verschil met wat Gods eerste apostelen ons als voorbeeld gaven: zij waren elke dag bij elkaar en baden samen, vaak met vasten erbij, om zoveel mogelijk van God te kunnen ontvangen. Als zij iemand inzegenden in een functie, vastten en baden ze samen.
God stond daar pas echt op de eerste plaats.
In onze huidige wereld is het dan ook van het allergrootste belang dat we leren om tijd te nemen met God. Om stil te worden voor God. Om andere zaken opzij te zetten, om ons hart op Hem alleen af te stemmen. Want het verstaan van Gods stem kan pas beginnen, als we leren om alle andere stemmen, inclusief die van onszelf tot stilte te brengen.
God wil tot ons spreken. De Bijbel is daar van begin tot einde meer dan duidelijk over. Of wij Hem kunnen horen, hangt echter van ons af.
Sommigen menen dat God heeft opgehouden met spreken toen Jezus Christus kwam. Niets is minder waar. Want in Handelingen, toen Jezus alweer vertrokken was, is God nog steeds aan het spreken, door zijn Geest. Hij leidt de discipelen in wat ze moeten doen en Hij moedigt ze zelfs aan om zich uit te strekken naar zijn profetische gaven! Ook in de verdere brieven van de apostelen wordt overvloedig gemaakt van Gods spreken.
Petrus schrijft bijvoorbeeld: ‘Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt’ (1 Petrus 4:11).
Het kennen van God, waarover in de brieven van de apostelen sprake is, is geen kennen door verstandelijke informatie op te slaan, maar is een persoonlijk, relationeel kennen. Paulus schrijft dat het persoonlijk kennen van Jezus Christrus hem alles te boven gaat.
Hoe zou deze man van God ooit zijn Heer kunnen kennen, als het absoluut onmogelijk zou zijn om Zijn stem te horen? Dat zou elke vorm van relatie totaal uitsluiten.
Hetzelfde geldt voor ons.
Als God inderdaad voor eens en voorgoed zijn mond heeft gesloten sinds de komst van Jezus Christus, zou het voor geen enkel mens op aarde ooit meer mogelijk zijn om een band met God te krijgen.
Want een relatie bestaat altijd uit communicatie.
Daarom is het tegenstrijdig om te stellen dat God niet meer tot ons spreekt, en tegelijkertijd instemmen met Gods Woord dat zegt dat we ons moeten uitstrekken naar de profetische gaven, naar het geleid worden door de Geest en naar het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
Het spreken van God houdt nooit op, want Hij is een vriend van iedereen die hem werkelijk liefheeft.
Een kenmerk van vrienden is dat ze alles met elkaar delen. Daarom zeggen de Psalmen ook: ‘Gods vertrouwelijke omgang is met hen die Hem vrezen’.
Als kinderen hebben we het voorrecht om vrijuit bij God in en uit te mogen wandelen. Het begin om een echte relatie met God te kunnen ervaren, waarbij we niet enkel spreken, maar ook zijn stem leren herkennen, is weten dat God echt in en bij ons is en ernaar verlangt om deze relatie met ons te ervaren.
Sterk daarom je hart uit naar de aanwezigheid van je God en Vader en leer tijd nemen om echt lang bij Hem te zijn. Dan kan Hij je hart tot rust brengen en dan kun je in de stilte en in het kinderlijk overgeven van al je eigen inzichten en kracht, leren wat het is om door God Zelf onderwezen te worden, zoals Johannes zegt in zijn brieven (1 Johannes 2:27).
God is geen verre vreemde, Hij is geen zwijgend standbeeld. Hij is onze Vader, onze Vriend en onze Helper, die ons in alles heel persoonlijk wil en kan bijstaan met raad en daad.
Hij verlangt naar een intense vriendschapsband met ons allemaal. Dat kan enkel als we tijd en moeite nemen om te leren zijn stem te verstaan.
@David Sörensen.
LifeLetter
 Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl