Planet Earth
Planet Earth
 
 
 
 
 
  
De Schepping:  Een Paradijs.
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;* 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. ) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. ’
 
Genesis 2 : 1 - 17
 
 
 
 
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij
als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee
toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee
naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur
en toont aan ons de schoonste dieren.
In tinten kleurrijk en zo puur
die ’t levend schilderij doen sieren.
God wijst ons naar de hoogste top
de bergen met besneeuwde flanken.
Hij neemt ons mee de heuvels op
maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet
moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.
Voor wat de Schepper aan hem biedt
en wat wij uit Gods hand verkrijgen.
Want rentmeesters zullen wij zijn
die aangesteld over Gods gaven.
Getrouw aan Gods gestelde lijn
zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet
de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet
verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit
haar te bewerken te bewonen.
Om van ’t ons aangereikt bezit
de Heer de rijke vrucht te tonen
.
 
 
Justus van Tricht
 
 
 
 
 
De Schepping God's.

Vader, als ik
naar Uw Schepping kijk,
dan voel ik mij nietig
maar ook rijk !
Boom-vogel,
 bloem-vlinder,
 zonder tal,bevolken met
hun kleurenpracht 't dal.

Men zingt en fladdert
 in eigen taal,
over Uw Goedheid
voor allemaal.
Er komt geen eind
aan hun mooi gezang,
zij doen dit allen,
een leven lang.

Wanneer een eind komt
 aan hun leven,
worden zij aan
'd aard terug gegeven.
Zij zijn tot voedsel
van de wormen,
die wortels van
de boom omvormen.

De boom ontvangt
voedsel voor zijn tak,
en vormt weer
een prachtig bladerdak.
In de schaduw
van dit gebeuren,
zit ik, genietend
van de kleuren.

Vanaf een
eikenhouten bank,
Breng ik de Grote Schepper
eer en dank !
 
Bron: onbekend
 
 
tropical.gif Animated Water image BlueOpal7
 
 
Paradijs op aarde
 
Paradijs op aarde.
Van zeer grote waarde.
Kan niet alles beloven.
En bekost stofen.

Bloemen in je haar.
Vriendelijk gebaar.
heerlijk zingend door de lucht.
Alsof ik even vlucht.

Paradijs op aarde.
Waar we al het mooie bewaren.
Genieten van de zondeloze lucht.
Weg kruipen voor realiteit.
Ik vlucht!!!
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
Paradijs
 
Ik heb het paradijs gezien
in al haar glorie en al haar rijkdom
Eventjes werd ik één met haar,
eventjes later was de tijd om

Langzaam gleed ik weg
langs de wijzers van de klokken
Mijn lichaam werd een hagelsteen
omringd door witte vlokken

Ik heb het paradijs gezien
...maar niemand wil me geloven
Ze stoppen me vol met giftige pillen
die m'n zintuigen verdoven

Maar het paradijs was echt
nog veel echter dan dit leven ooit zal wezen
Eventjes werden de poorten geopend
die uit de grond waren verrezen

Onze adem was zilver en goud en brons
woorden dreven in wolken van dons
Engelen susten me zachtjes in slaap
Tot de goede hoop voor me weg werd gekaapt

'Ik heb het paradijs gezien, mijn ogen omarmen geen leugens
Verrukt als een vlinder,
fladderde ik vrolijk door de open velden van vreugde

Ik heb het paradijs gezien
en nu moet ik daar voor betalen
Tot in de eeuwigheid wacht ik op de dag
dat de engelen me weer komen halen.

door: PeterBezemer
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
   
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone

Ik hoor je ...en ik geef antwoord

 

 

 

Ik hoor je en Ik geef antwoord! 

 

Verbazingwekkende getuigenissen die laten zien 
dat God je gebed en je gedachten altijd hoort en begrijpt!
 
Beste lezers,
Ik heb het soms moeilijk te geloven dat God 
ECHT aandacht voor me heeft. 
 
Heb je dat ook?
 
Ik geloof heel vurig in God en weet dat Hij er is. 
En ik ervaar Hem soms heel sterk en zie Hem wonderen doen. 
God heeft al veel gebeden verhoord.
 
Toch heb ik soms ik het gevoel: God is zo groot 
en ik ben zo klein. Er zijn zoveel mensen. De aarde is zo groot...
 
Hoe is het mogelijk dat God mij kent?
 
Maar gisteren had ik een ervaring die ik wil delen, 
die heel bemoedigend is... 
 
Ik heb afgelopen week veel tijd met God genomen, 
omdat ik zo sterk naar Hem verlang. Ik nodigde Hem uit 
om me te vullen met zijn Geest en stortte mijn hart 
bij Hem uit.
 
Ik had een diep verlangen om veel meer van zijn liefde te zien. 
Mijn verlangen was zo groot dat ik tranen in mijn ogen had.
 
Als ik zo aan het bidden ben, bekruipt me 
soms het gevoel:
 
Hoort God me eigenlijk wel?
 
Ik weet natuurlijk wel dat Hij me hoort. Ik heb ervaring genoeg 
om dat te weten. Maar toch is er die vreemde realiteit 
van God die onzichtbaar is. 
 
Ken je dat? 
 
Je gelooft in God en weet dat Hij er is, maar je ziet 
Hem niet en hoort Hem niet en dan kun je denken:
 
Hoort Hij me echt?
 
Wel, gisteren belde ik met een vriend van me, 
die profeet is, Gomer Lagraviére. Ik heb het al eens 
over hem gehad, omdat God me zei dat ik hem 
bekend moest maken, zodat je hem kunt uitnodigen 
en de rijke zegen van God kunt ervaren, 
die God door hem heen brengt. 
 
Maar ik sprak dus met hem over de telefoon. 
Ik voelde me moe, ervoer geestelijke strijd 
en ontmoediging en vroeg of hij voor me wilde bidden. 
Hij deed dat en even later God begon hem vanalles 
te tonen over me.
 
Herinner je wat ik schreef: dat ik deze week echt mijn hart 
heb uitgestort met een smeekbede om veel meer 
van Gods liefde te zien. Geen mens weet daar iets van!
Maar Gomer zei aan de telefoon: 
 
'David, ik zie iets. Ik zie jou heen en weer lopen 
(klopt want ik bid terwijl ik rondwandel in de kamer) 
en je hebt tranen in je ogen (is ook juist!) 
en je stort je hart uit voor God. 
 
En God zegt: 'Mijn zoon, Ik heb je smachten gehoord 
naar mijn liefde, en Ik zal het je geven. 
Ik zal je iets heel kostbaars geven dat je 
aan veel mensen zult kunnen uitdelen!'
 
Gomer heeft natuurlijk GEEN FLAUW BENUL 
dat deze woorden voor mij zo'n enorme impact hebben.
Alleen God zag me in mijn huis heen en weer lopen 
met tranen in mijn ogen, smekend om een diepere ervaring 
van zijn heerlijkheid en liefde.
 
En God antwoordt letterlijk, 
doorheen een profeet die nergens van weet.
 
Ik vind dat zo bijzonder. Zelfs al WEET ik dat God me hoort, 
het is toch altijd een wonder als je doorheen een profeet hoort 
dat God ME LETTERIJK HOORT EN ZIET EN BEGRIJPT 
en dat Hij me geeft wat ik bid.
Ik stort vaak mijn hart uit voor God. 
Ik wil je aanmoedigen dat ook te doen.
Er zijn helaas niet zoveel profeten in ons land, 
die waarlijk zuiver zijn en God helder horen en zien. 
Maar ik wil je toch zeggen:
 
HET IS WAAR DAT GOD BIJ JE IS 
JE SMEEKBEDE HOORT 
EN DAT HIJ ZAL ANTWOORDEN.
 
En ik bid met heel mijn hart dat er steeds meer 
echte profeten in ons land zullen opstaan. 
Daarom steunen we ook Werner van Suetendael 
met zijn HOUSE OF PROPHETS die mensen wil helpen 
Gods stem te leren verstaan en de roeping van profeet 
en de gave van profetie te herontdekken. 
 
Als je nog niet geweest bent is het 
HOOG TIJD DAT JE GAAT! God wacht op je 
om je te kunnen overladen met zijn zegen, die zo sterk 
stroomt in de samenkomsten van House of Prophets.
Het is niet opgeklopt of hype of overdreven of zo, 
maar heel echt en eenvoudig.
 
Maar ik wilde deze ervaring even met je delen. 
Omdat ik weet dat velen worstelen met deze vraag:
 
HOORT GOD ME ECHT ECHT ECHT?
En ik kan je zeggen: JA!
 
Ik heb vaker dit soort ervaringen gehad. Ik had het eens 
heel erg moeilijk door een extreem zware slapeloosheid 
waar ik mee worstelde en ik zat op en dag geknield 
in mijn kamer. 
 
Ik wilde bidden maar had geen woorden. 
Ik was te leeg en wanhopig en keek gewoon omhoog… 
Hopend dat God me zou zien en begrijpen… 
Zonder woorden. 
 
Die avond bad Renate voor me en ze begon te profeteren.
God zei door haar heen: 
 
'Mijn zoon, Ik heb je gebed gehoord. 
Je hebt geen woorden maar 
JE HART ROEPT LUID NAAR MIJ!'
Dat was ook zo'n ervaring, die laat zien:
 
God hoort ons 
en Hij begrijpt ons! 
Zelfs zonder woorden...
 
Een andere keer zat ik in een samenkomst en was er 
een profeet uit Engeland. Ik zat op mijn stoel 
en was aan het denken (ik bad niet eens): 
 
'Ik zou eigenlijk graag gunst hebben bij de overheid 
om hen over God te kunnen vertellen.'
 
Even later riep die profeet me naar voren 
en hij profeteerde over me. De eerste woorden 
die hij sprak, waren: 
 
'God zegt dat Hij je gunst zal geven bij de overheid. 
Je zult dingen kunnen zeggen tegen hooggeplaatsten
die anderen niet kunnen zeggen'.
 
Ik was met stomheid geslagen!
Dat had ik net zitten denken op mijn stoel. 
 
God hoort niet alleen ons gebed dat op Hem gericht is, 
ook onze gedachten kent Hij. Wonderlijk…
 
Nu ik eraan denk: gisteren was er nog zo'n ervaring, 
maar dan door mij heen. Er kwam een jonge vrouw 
bij ons op bezoek. De Heer leidde ons om voor haar 
te bidden en ik kreeg een hele stroom profetische 
woorden voor haar. 
 
Jezus zei onder andere:
 
'JIJ BENT VAN MIJ, 
Ik heb je met mijn bloed gekocht, 
je bent mijn kind!'
 
Na het gebed keek ze ons aan en zei: 
'Goh, dit is wel heel bevestigend! Toen ik in de auto zat 
had ik het gevoel dat God tegen me zei: 
Ik ga je vandaag bevestigen dat JIJ VAN MIJ BENT'. 
 
Ze was verbaasd en bemoedigd.
Zo spreekt God heel vaak. 
Ik wil je dit laten weten. 
 
God is zo betrokken bij ons.
Bij jou ook! 
 
Je voelt je misschien niet zo geestelijk als wat je 
hier leest. Geeft niet. Ik voel me ook niet vaak 
zo geestelijk als de dingen die ik zelf schrijf, haha! 
 
Ik VOEL me nooit zo geestelijk, behalve wanneer ik 
echt in gebed ben of als God door me heen stroomt. 
Maar als we gewoon leven, lijkt God niet altijd zo dichtbij te zijn.
MAAR ONS GEVOEL IS BEDRIEGLIJK.Maar ons gevoel is bedrieglijk!
 
Ik wil je echt zeggen: God is wel dicht bij je 
en Hij kent je, Hij hoort je en HIJ BEGRIJPT JE 
en Hij heeft een liefde voor je die door niets of niemand 
kan worden verminderd.
 
Ik ben bij je, mijn kind,
en Ik heb je lief!
 
Veel groetjes!
 
@David sorensen
GOD IS ECHT
 
Geef het door! 
 
Stuur dit alsjeblieft door! Mensen hebben het zo hard nodig
te weten hoe dichtbij en liefhebbend God is. 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl