Planet Earth
Planet Earth
 
 
 
 
 
  
De Schepping:  Een Paradijs.
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;* 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. ) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. ’
 
Genesis 2 : 1 - 17
 
 
 
 
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij
als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee
toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee
naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur
en toont aan ons de schoonste dieren.
In tinten kleurrijk en zo puur
die ’t levend schilderij doen sieren.
God wijst ons naar de hoogste top
de bergen met besneeuwde flanken.
Hij neemt ons mee de heuvels op
maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet
moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.
Voor wat de Schepper aan hem biedt
en wat wij uit Gods hand verkrijgen.
Want rentmeesters zullen wij zijn
die aangesteld over Gods gaven.
Getrouw aan Gods gestelde lijn
zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet
de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet
verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit
haar te bewerken te bewonen.
Om van ’t ons aangereikt bezit
de Heer de rijke vrucht te tonen
.
 
 
Justus van Tricht
 
 
 
 
 
De Schepping God's.

Vader, als ik
naar Uw Schepping kijk,
dan voel ik mij nietig
maar ook rijk !
Boom-vogel,
 bloem-vlinder,
 zonder tal,bevolken met
hun kleurenpracht 't dal.

Men zingt en fladdert
 in eigen taal,
over Uw Goedheid
voor allemaal.
Er komt geen eind
aan hun mooi gezang,
zij doen dit allen,
een leven lang.

Wanneer een eind komt
 aan hun leven,
worden zij aan
'd aard terug gegeven.
Zij zijn tot voedsel
van de wormen,
die wortels van
de boom omvormen.

De boom ontvangt
voedsel voor zijn tak,
en vormt weer
een prachtig bladerdak.
In de schaduw
van dit gebeuren,
zit ik, genietend
van de kleuren.

Vanaf een
eikenhouten bank,
Breng ik de Grote Schepper
eer en dank !
 
Bron: onbekend
 
 
tropical.gif Animated Water image BlueOpal7
 
 
Paradijs op aarde
 
Paradijs op aarde.
Van zeer grote waarde.
Kan niet alles beloven.
En bekost stofen.

Bloemen in je haar.
Vriendelijk gebaar.
heerlijk zingend door de lucht.
Alsof ik even vlucht.

Paradijs op aarde.
Waar we al het mooie bewaren.
Genieten van de zondeloze lucht.
Weg kruipen voor realiteit.
Ik vlucht!!!
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
Paradijs
 
Ik heb het paradijs gezien
in al haar glorie en al haar rijkdom
Eventjes werd ik één met haar,
eventjes later was de tijd om

Langzaam gleed ik weg
langs de wijzers van de klokken
Mijn lichaam werd een hagelsteen
omringd door witte vlokken

Ik heb het paradijs gezien
...maar niemand wil me geloven
Ze stoppen me vol met giftige pillen
die m'n zintuigen verdoven

Maar het paradijs was echt
nog veel echter dan dit leven ooit zal wezen
Eventjes werden de poorten geopend
die uit de grond waren verrezen

Onze adem was zilver en goud en brons
woorden dreven in wolken van dons
Engelen susten me zachtjes in slaap
Tot de goede hoop voor me weg werd gekaapt

'Ik heb het paradijs gezien, mijn ogen omarmen geen leugens
Verrukt als een vlinder,
fladderde ik vrolijk door de open velden van vreugde

Ik heb het paradijs gezien
en nu moet ik daar voor betalen
Tot in de eeuwigheid wacht ik op de dag
dat de engelen me weer komen halen.

door: PeterBezemer
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
   
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone

Voor geliefde strijders...
 
 
 
 
Voor geliefde strijders
die willen opgeven
 
Gods hart gaat heel sterk uit naar zijn zeer beminde kinderen 
die worstelen en vechten en geen kracht meer lijken te hebben...
 
Schitterend kunstwerk van  Bill Osborne 
 
Beste lezers,
Dit is voor iedereen die het vechten moe is geworden.
Ik krijg sterke bemoediging op mijn hart om door te geven. 
Neem hier alsjeblieft even de tijd voor.
 
God gaat je oprichten! Echt waar.
 
 
 
-------------------------------------------------
 
Geef het niet op. 
Vecht, breek door, 
gebruik je wapens 
van waarheid en geloof!
 
Laat ongeloof je niet kisten. 
Laat ontmoediging je niet verblinden 
voor de trouw en de goedheid van je Heer en je Vader!
Doe je geestelijke wapenrusting aan.
Ik heb het hier even over drie belangrijke 
onderdelen van je wapenrusting  (lees hierover in  Efeze 6).
 
JE ZWAARD
 
Gebruik je zwaard:  het gesproken woord van God. 
Spreek de beloften van God uit. Dat is de waarheid 
die als een zwaard van vuur de leugen doorklieft.
 
Wat is een soldaat die zijn zwaard niet gebruikt?
Een verslagene...
 
Geef dus niet toe aan de gedachten van verlies en zonde. 
Gebruik je zwaard en spreek Gods liefde, Gods goedheid 
en trouw uit. Hij is je verlosser! 
 
 
JE SCHILD
 
God geeft je zijn schild van geloof. Als je alleen maar leeft 
en denkt en spreekt en jankt in ONGELOOF, dan ligt je schild 
ergens te verroesten onder een hoopje zelfmedelijden, 
met een stel demonen eromheen die lachen als gekken.
 
Dan zien ze je staan als de held van Christus
die zijn zwaard niet wil hanteren ('want het weegt 
te zwaar') en die zijn schild niet wil opheffen 
('ik weet niet waar ik het gelegd heb').
 
Doof de vurige pijlen van satan, door je schild van geloof! 
Wees er vast en zeker van dat GOD AAN JOUW KANT STAAT 
en dat Hij je gebed hoort!
 
JE HELM
 
Zet je helm van de redding terug op! 
Die heb je misschien ergens in de kast gelegd, 
want altijd maar gedachten van verlossing vasthouden, 
'dat is toch ook wel een beetje lastig' fluistert satan je in.
 
Maar als je geen helm draagt, 
dan krijg je kloppen op je kop! Gegarandeerd.
 
Bewaar dus je gedachten en denk aan 
Gods verlossing en goedheid!
 
Pak je wapenrusting 
en spreek Gods beloften 
over jezelf en je geliefden uit!
 
Zeg tegen jezelf, als je het moeilijk hebt:
Ik ben geliefd, gezegend, beschermd, vergeven, 
gekoesterd door de Heer. Hij zorgt voor me, enz.
Speek Gods woord over jezelf uit. 
Roep het uit, altijd weer: 
 
De Heer is mijn HELPER, 
de Heer is mijn KRACHT, 
de Heer is mijn VERLOSSER! 
Doe het.
Zo sla je de leugens weg. Door Gods woorden 
hardop uit te spreken, steeds weer!
Pak dat schild en ga leven in geloof en vast vertrouwen. 
Al begrijp je geen bal van wat er gebeurt. 
Je hoeft geen begrip van een situatie te hebben 
om je schild te gebruiken, als de vurige pijlen 
van satan op je af komen.
Dan ga je ofwel als een zielig hoopje in een hoekje 
liggen likken aan je wonden of je staat op, 
rukt die pijlen uit je lijf (geestelijk), je heft je schild 
op in geloof en zegt tegen jezelf en de duisternis:
Mijn 
verlosser 
leeft!
Hij zal me NIET laten vallen. 
Hij zal me NIET in de steek laten!
 
Lees de  profetische woorden
 
Lees de woorden van Gods Geest die we vaak 
via LifeLetter sturen. Bemoedig jezelf, 
spreek Gods woorden uit.
Print de profetische woorden uit 
en lees ze regelmatig opnieuw.
 
Vul je hart met de waarheid die God spreekt!
 
Zaai ze als zaad in de bodem van je hart. 
Dan gaan er bomen vol goede vruchten
uit groeien.  Langzaam maar zeker!
 
Ons boekje  ERVAAR GOD  helpt daar ook enorm mee.
Het staat vol met 200 bemoedigende,
troostende, versterkende teksten. 
 
GEBRUIK DE WAPENS DIE GOD JE AANBIEDT!!!
 
Wie echt echt echt uitroept naar God 
ZAL antwoord krijgen.
 
Mensen falen,  God niet!
 
Vertrouw niet op mensen. Die kunnen niet helpen. 
Als God mensen op je pad brengt om te helpen is het goed. 
Maar STEUN NIET OP HEN, steun op Jezus.
Want in mensen wordt je altijd ontgoocheld.
Zij hebben God even hard nodig als jij.
LATEN WE ROEPEN TOT GOD 
en rusten in zijn zorg.
 
Bekeer je  van je trots
 
Als er dingen in je eigen karakter zijn 
die je moet veranderen, doe dat dan gewoon. 
Soms houden we Gods hand zelf tegen omdat we 
te eigenzinnig en trots zijn om onze eigen fouten toe te geven,
naar God en mensen toe.
 
Accepteer  geen verlies
 
Sta niet toe dat je genoegen neemt met je situatie.
Ik ken veel ernstig zieke mensen die zich erbij 
neergelegd hebben. Dat is niet goed. 
 
Strijd in de Heer, roep het uit, 
laat de Geest van God je veranderen.
 
Al moet je langdurig vechten 
tegen ontmoediging, ga toch door!
 
Al moet je de hemel bestormen en de hel bevechten, 
het is alles waard. Maar doe het. 
Laat de duisternis niet winnen.
 
Ga naar alle mogelijke genezingsdiensten, 
niet alleen in je eigen kerk.  Wie zoekt, die vindt! 
De aanhouder wint.
 
God traint je  als strijder
 
Een reden dat God soms heel zware strijd 
toestaat is om je te leren een MAN 
of een VROUW te worden van God!
Niet een jankend kind dat alles op zijn manier 
wil zien gebeuren, maar een strijder, 
die kan strijden in alle omstandigheden.
 
Maar je moet het wel DOEN!
 
Dus man of vrouw van God, doe het! 
Pak je wapens, pak je gitaar en ga God aanbidden, 
of leg muziek op, trek de natuur in, 
zoek rust en stilte en ontspanning.
Huil bij God, zing voor God, 
zoek mensen op met wie je samen kunt bidden.
Als je wilt, zijn er genoeg mogelijkheden.
Maar doe die dingen die je geestelijk oprichten!
 
Vergeef  anderen
 
En tenslotte: vergeef echt hen die je gekwetst hebben. 
Grote sleutel! Vergeef en zegen hen die je gekwetst hebben. 
Zegen ze met al het goede van God.
Dat opent de deur voor God om zijn goedheid 
over jou uit te storten. Doe dat je leven lang.
God zal 
je helpen!
 
Hij  is niet gekomen om je te veroordelen, 
maar om je te behouden.
 
Hij is voor jou, niet tegen jou!
 
"Mijn geliefde kind",  zegt God,  "doe het! 
Strek je met heel je hart uit naar MIJ."
God zal je bevrijden. 
En je zult een getuigenis zijn voor anderen.
Hoe donker de nacht ook is, de zon zal opkomen 
en niets kan dat verhinderen. Behalve als jij 
met je hoofd onder de grond kruipt, 
dan zie je de zon niet, door je ongeloof.
Dus hef je hoofd omhoog, schud het stof 
van je af en trek het gewaad van bevrijding aan.
 
Al zie je de bevrijding nog niet, 
het ZAL DOORBREKEN.
Spreek dat uit, dag na dag na dag na dag 
na dag na dag tot het doorgebroken is.
 
Je zult gaandeweg een strijder van God worden.
 
Want een groot deel van je overwinning ligt
in het leren strijden, leren overwinnen, 
leren niet toe te staan dat je onderdrukt wordt.
God zei eens tegen ons, doorheen een profeet:
"Af en toe moet je echt de boze toespreken 
en zeggen:  in naam van Jezus Christus:
BOZE GA WEG VAN MIJ EN MIJN GEZIN!"
Dat doe ik regelmatig. Het helpt enorm. 
De oorlog is er nog, maar er is dan toch overwinning.
 
Van vloek  naar zegen!
 
Soms is er gewoon een verandering van je eigen hart nodig. 
De verandering van een slachtoffer naar een overwinnaar.
 
 
Want we zijn allemaal slachtoffers geweest!
 
 
Slachtoffers van de zonde van Adam en Eva, 
de zonden van onze voorouders. 
Maar klagen en schelden helpt niets.
Want wij kunnen zorgen dat die na ons komen, 
zullen zeggen: mijn voorouders hebben een ZEGEN nagelaten, 
omdat ze de vloek van hun voorouders gebroken hebben 
door Jezus aan te roepen.
 
Dus sta in de overwinning
en laat je NIET op je kop zitten.
 
Het is een strijd, maar als je volhard is er overwinning. 
En zelfs al val je opnieuw en val je opnieuw en val je opnieuw 
en voel je je alsof je tot je nek in het slijk zit 
en nog dieper wegzinkt:
ROEP UIT NAAR JEZUS!
Roep echt uit en vertrouw Hem.
Verklaar met heel je hart:
MIJN VERLOSSER LEEFT 
EN HIJ IS MIJN REDDER! 
HIJ ZAL ME HELPEN.
Dat is de sleutel.
God is er. Maar jij moet je hart uitstrekken 
en je gedachten richten op Hem 
en je woorden veranderen en je schild oprichten 
en volharden in vurig gebed in de Geest.
 
David Sorensen

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl